transparent

Casal per a la gent gran i oficina d'acció ciutadana.

CASAL PER A GENT GRAN I OFICINA D’ACCIÓ CIUTADANA

 

El concepte de l’edifici, la seva geometria i volumetria, vénen determinats pels elements següents:

-El programa de necessitats amb el doble ús de l’edifici, havent de donar la màxima visibilitat al carrer a l’oficina d’acció ciutadana.

-Emplaçament privilegiat en un solar que dóna a tres carrers, amb façana principal al passeig de Jacint Verdaguer.

-Per aplicació de la normativa: edifici exent amb volumetria específica.

-Diferència de cota entre el passeig i el carrer posterior d’una planta d’alçada, la qual cosa provoca una planta baixa en semisoterrani amb pati interior d’il·luminació i ventilaciói, que es converteix en el centre de gravetat de les plantes.

 

-La sala polivalent amb usos de bar, restaurant, saló de jocs i sala de representacions. Pel seu tamany de 250 m2, molt superior a la de la resta de dependències, es converteix en l’element vertebrador del conjunt edificat.
David Urgell I Salvadó
Elisabet Urgell I Salvadó
Josep Urgell I Beltran

urgell@urgellarquitectes.com

www.urgellarquitectes.com


Fernando Purroy Narvaiza - Càlcul Estructura
Quadrant - Instal·lacions
Brufau-cusó Estudi D'arquitectura - Costos I Medicions

Tornar
Passeig Mossèn Cinto Verdaguer 67, Igualada
Veure el mapa més gran