transparent

REHABILITACIÓ TERRAT PER CONVERTIR-LO EN SALA POLIVALENT

En un terrat de 326,53m2 d'un edifici docent, se'n projecta la rehabilitació per convertir-lo en sala polivalent.

El projecte es concep a partir dels condicionants inicials:

  • de l'entorn: el terrat es troba enmig de tres edificacions
  • estructurals: el seu perímetre estava format per parets de càrrega
  • normatius: que marquen les cobertes amb teula àrab i les vessants de menys de 3,5m d'alçada
  • del programa: la nova zona havia de lligar diferents nivells dels diferents forjats i ser un espai polivalent, que s'havia de construir en dos mesos

Aleshores, el projecte es defineix com una caixa de fusta que es col.loca sobre la zona del terrat, recolzant-se en tot el seu perímetre. Formada per diferents cobertes que es trenquen, adaptant-se a les de l'entorn i permetent l'entrada de llum natural i la ventilació natural creuada. Amb la fusta com a material estructural, de tancament, d'aïllament i d'acabat interior, caracteritzant la rehabilitació pels seus paràmetres sostenibles
Mireia Besora Sans

mireiab@coac.cat

www.capsadarq.com

Tornar
Carrer Cervantes, N.34, Berga
Veure el mapa més gran