transparent

CTM, Centre Tecnològic de Manresa

El nou edifici pel CTM serà durant molt de temps el “buc insígnia” del parc tecnològic. La seva perfecta adequació a la topografia i a l'entorn natural en fan d'ell un episodi singular. L'edifici, amb la seva aparença compacta, es presenta integrat al paisatge. Així, les seves envoltants de xapa metàl·lica suggereixen simultàniament el seu caràcter tectònic enfront un de més tecnològic. L'estratègia principal per a resoldre el programa del centre es materialitza perforant una sèrie de tres patis interiors disposats transversalment a la directriu principal de l'edifici. Aquests permeten incorporar la llum natural a la vegada que ofereixen una extensió de les diferents activitats interiors i actuen com a dispositius de control climàtic i estalvi energètic. A la capçalera de tot el conjunt, un espai de transició a mode de gran pali o umbracle anticipa i representa l'accés principal.
Eduard Gascón I Climent
Jordi Roig I Navarro

jrn@jrarquitectes.com


Lupe Álvarez, Mateu Subirà, Inés Rivaya I Alba Platero - Arquitecte
Vicenç Galiana - Arquitecte Tecnic
Bis Structures - Estructures
Pgi Engineering - Instal·lacions

Tornar
Plaça De La Ciència 2, Manresa
Veure el mapa més gran