transparent

Escola infantil i primària Marta Mata

L’escola remata una urbanització d’unifamiliars assumint la seva condició d’edifici públic vertebrador i defineix una gran façana com final de l'eix central del barri, on se situa l'accés de primària.

Els accessos de parvulari i primària se situen a diferent nivell aprofitant la topografia del lloc. El parvulari se situa a la cota inferior, amb un accés directe als patis interiors oberts, i l'accés a primària se situa una planta per sobre, on està el pati principal del centre.

El programa s’organitza d'una manera molt compacta alliberant al màxim el solar, no molt gran. Els espais docents se situen a banda i banda del corredor central, que es puntua amb obertures que l’il·luminen i generen espais informals de relació.

Tota la construcció s'industrialitza: estructura, panells, finestres i proteccions solars. El centre s’ha bastit amb rapidesa i un millor control dels acabats. Els panells de façana són un disseny propi que millora la qualitat i el comportament d'aquest tipus d'elements.

 
Enric Massip-bosch

emba@emba.cat

www.emba.cat


Manuel Arguijo - Estructures
Aumedes Dap - Aparellador
David Castello - Instal·lacions
Xavier Padrós - Instal·lacions
Arq Def - Instal·lacions

Tornar
Carrer Ramon Vinyeta, 7-53, Torello
Veure el mapa més gran