transparent

Habitatges Manresa

S’ha estructurat la proposta d’edificació i d’ordenació dels espais a partir de la consideració de múltiples punts de vista i de confrontació amb la ciutat existent.

Estratègies:

La relació amb la ciutat “alta” que fa que les cobertes i els diferents tractaments de paviments i nivells dels espais oberts constitueixin una “façana horitzontal” que ha de tenir la mateixa força i intenció urbana de les altres façanes. Amb aquest objectiu es proposen cobertes verdes amb sistema aljúb.

La relació amb el carrer St. Ignasi, que es vol impulsar com una via d’accés principal a la ciutat: el projecte planteja, respecte a aquest carrer, una organització tipològica i de façana amb un ritme i una alineació constant, per tal de aconseguir generar un conjunt d’edifici que siguin un clar límit urbà.

La relació amb el carrer Montserrat, on es planteja una edificació que interpreta el teixit preexistent, en las seves irregularitats, en el seu parcel·lari menut.




Felip Pich-aguilera Baurier
Teresa Batlle Pagés

info@picharchitects.com

www.picharchitects.com


Martí Cabestany - Estructures
D&s Enginyeria - Instal·lacions

Tornar
Via Sant Ignasi, Manresa
Veure el mapa més gran