transparent

Paisatge en pedra seca

Construcció d’uns murs de contenció de terres en pedra seca, en un sòl rústic, per tal de delimitar feixes agrícoles i consolidar els marges existents per preservar la qualitat paisatgística de l’entorn, amb les seves masses boscoses consolidades i la vegetació singular existent, al llarg del torrent del Molí del Sallent a Olost. La utilització de la tècnica constructiva de la pedra seca - expressió referent a la manera com és emprada la pedra i no a la seva naturalesa - que consisteix a anar encaixant peces de roca, tallades o no, sense cap material aglutinant, fins que s’aixeca el mur, respon a la voluntat de protegir el valor de la tranquil.litat de l’entorn paisatgístic evocant un temps amb un ritme de vida més pausat davant la immediatesa del món tecnificat d’avui; i a la voluntat de creure en unes tècniques constructives ancestrals, simples i autosuficients amb menestrals de la zona, poques eines i abastant-se de pedres de l’entorn immediat o pròxim fronterer al Lluçanès.

 
Neus Clotet I Serra

neus-clotet@coac.net


Agtop, Serveis D'enginyeria En Topografis - Enginyer Agrònom
Grup SubsÒl, Roger Mata Lleonart - Geòleg
Ignacio Vallet I Viñallonga - Càlcul Estructura

Tornar
C/ Era D'en Sorina Nº17, Olost
Veure el mapa més gran