transparent

Secció d'institut Calldetenes

Una topografia del terreny amb forta pendent, la composició d’un subsòl rocós, i l’ubicació de la parcel·la al límit est del nucli urbà, condicionen la implantació del projecte. Els espais s’articulen doncs, a partir d’un gran pati central, que es configura com el cor del centre, on els dos volums perimetrals fan frontera entre l’espai urbà i el camp.

El volum rectangular a l’oest  i orientat  l’eix nord-sud alberga l’aulari i l’altre volum al nord i orientat est-oest, conté el gimnàs.

L’orientació dels espais permeten gaudir de les vistes al poble presidides pel campanar de l’església, a l’oest, mentre que a l’est s’obren a l’entorn natural. L’equipament  fa de frontissa entre aquests dos conceptes contraposats com son el paisatge urbà i el natural, gaudint de les virtuts dels dos.

L’estructura i la pell de l’edifici, amb un sòcol fosc, recorda la component tectònica del seu assentament, i l’aprofitament de la rocalla, ubicant-la a la façana sud-est permet afavorir futures ampliacions
VicenÇ Beneitez Rodriguez

beneitez@medarchitects.com

www.medarchitects.com


Carles Giner PalacÍn. Rossell & Giner I Associats, Slp. - Aparellador
VÍctor BarnÉs SabatÉ. Barny Enginyeria, Slp. - Instal·lacions
JosÉ Carrasco Hortal. Gamma D'arquitectura, Sl. - Estructures
RaÜl MartÍnez / Albert Llurba - Col·laborador Despatx

Tornar
Avinguda Francesc MaciÀ, 14, Calldetenes
Veure el mapa més gran