transparent

Remodelació i ampliació hospital Sant Joan de Déu

El projecte parteix de la proposta de la Fundació Althaia, per reorganitzar els seus dispositius i serveis assistencials a la ciutat de Manresa, amb l’objecte d’unificar-los en un únic edifici.

Proposta

Aquest projecte es veu condicionat per l’entorn urbà, el desnivell del terreny i la connexió amb l’Hospital existent de Sant Joan de Déu.

Formalment: Es planteja com un conjunt que s’adapta a la topografia general del terreny (desnivell de més de 20m) proposant una planta d’accés i d’activitats ambulatòries entre la hospitalització i la consulta externa, unes plantes superiors d’hospitalització i unes plantes inferiors d’activitat ambulatòria externa, suport a l’activitat aguda i de serveis.

Volumètricament: Es segueix el model amb pinta existent, girat 90 per tal d’adaptar-se a la topografia, a la millor orientació i a la morfologia de la ciutat.

 

Conceptualment: S’utilitza la llum com a pauta de composició seguint amb la disposició modular dels patis de llum. 
Estudi P/s/p Arquitectura Scp
Jaume Espinal FarrÉ
Joan Ribera Mestres

jribera@coac.net


Grupo Jg - Enginyer
Jordi PadrÓ - Estructures
Josep Emili Puig, Jaume Juanola I Margarita Puig - Aparellador

Tornar
Joan Soler,1-3, Manresa
Veure el mapa més gran