transparent

Rehabilitació del Pliesportiu Vell Congost

Pavelló original del bàsquet Manresa, en desús després de la construcció del pavelló del nou Congost, que es reforma per a gimnàstica artística i judo. Forma part del complex esportiu anomenat del vell Congost conjuntament amb el pavelló destinat al bàsquet i el nucli de vestidors, accessos i serveis que nodreix els dos pavellons.

El pavelló manté la volumetria original creant una nova pell interior i exterior que l’integren dins del complex i configuren la imatge singular del nou pavelló. S’integren noves obertures a les façanes i a la coberta que doten el pavelló de ventilació i il·luminació natural. S’ha aprofitat la pista existent deprimida per assolir les alçades necessàries per a la pràctica esportiva i crear, dins la volumetria original a cada extrem del pavelló, dos volums tancats. Un conté les sales de judo, peses i vestidors de pista, i l’altre conté el bar i les oficines dels clubs esportius. Una passera perimetral permet les circulacions i la contemplació de les activitats
Ramon Subirana I Jové / Arturo De Visa Jambrina

eidee@eidee.cat

www.eidee.cat


Martí Barcons Fígols - Arquitecte Tecnic

Tornar
Zona Esportiva El Congost, Manresa
Veure el mapa més gran