transparent

Consolidació del tram de muralla del portal de Sant Miquel de Cardona

L’obra ha consistit en consolidar i estabilitzar les restes de muralla gòtica (s.XIV) formades per la torre i el portal de Sant Miquel.

Aquest tram de muralla, amb edificacions adossades que el cobrien parcialment, es trobava molt degradat. Els carreus estaven molt deteriorats a causa de l’acció de l’aigua, afectant la geometría del mur i posant en perill la seva estabilitat.

 La intervenció s’ha basat en dos aspectes:

 En primer lloc, treure totes les edificacions i elements adossats i sobreposats a fi de recuperar les condicions d’entorn de la muralla original. Amb això s’ha pretès que, mantenint l’estat de deconstrucció actual, es puguin percebre bé les parts conservades amb els elements característics com l’arc del portal, la torre, les espitlleres, les mensules del pas de ronda i el merlet,i comprendre com era la muralla en el seu origen.

En segon lloc, reconstruir i consolidar els carreus del mur malmesos, i estabilitzar el mur amb una lleugera i poc visible encavallada d’acer.
Lluís Oriols Rodríguez

oriols@coac.net


Jordi Llatjos Sanui - Aparellador

Tornar
C. De Sant Miquel - C. De Rodes, Cardona
Veure el mapa més gran