transparent

Projecte d'urbanització del carrer de l'església, Cardona

L’obra ha consistit en urbanitzar el carrer del costat de l’església de Sant Miquel (s.XI).

Aquest carrer, que comunica la plaça del Mercat amb el carrer de la Fira, té un traçat irregular que envolta la capçalera del temple. Es composa de diferents trams al llarg d’una directriu trencada. Té una longitud de 40 m i una amplada entre 2 i 4 m,  salvant  un desnivell de 8m. La part superior, que està coberta per edificis, està formada per rampes amb fort pendent. La part inferior connecta el desnivell amb trams d’escales.

 La urbanització s’ha basat en dos aspectes:

 En primer lloc, recuperar els atributs originals posant en valor els edificis que el formen.  Es suprimeixen tots els elements sobreposats, modificant les antigues escales amb esglaons als portals, fent coincidir els replans amb els portals.  A la part baixa s’amplia la cruïlla, formant una petita plaça on comencen les escales posant en valor l’església.

 En segon lloc, resoldre l’accessibilitat del carrer dotant-lo de tots els serveis urbans.
Lluís Oriols Rodríguez

O


Jordi Llatjos Sanui - Aparellador

Tornar
C. De L'església, Cardona
Veure el mapa més gran