transparent

143 HABITATGES SOCIALS AL 22@

El solar es troba en una illa formada per edificacions industrials i d’ús terciari en l’àmbit del districte 22@ de Barcelona. Aquesta zona de la Diagonal està puntuada per una sèrie d’edificis-torre i per això es planteja un edifici-torre destinat a habitatge protegit, com a repte important del projecte. Es tracta d’un edifici lineal de 15 x 54m amb una alçària de planta baixa + 13. S’ha previst una estructura modulada de 8 x 5m que s’adapta perfectament a les plantes d’aparcament. S’adopta un esquema d’habitatges a banda i banda d’un passadís central longitudinal, que permet un registre longitudinal de totes les instal•lacions des del passadís. Per tal de garantir un ús flexible dels habitatges, es genera una circulació que permet usos múltiples pel dormitori-estudi, al centre de l’habitatge. Fora del gàlib de 15 metres de profunditat de l’edificació es preveu una terrassa lineal estreta, des d’on surt en volada una balconada que varia de posició a cada planta.


Obra seleccionadaJosep Mª Casadevall I Màrquez
Ramon Sanabria Boix

rssl@ramonsanabria.com

www.ramonsanabria.com


Dolors Sayeras - Arquitecte
Virginia Otal - Aparellador
Vidal García - Aparellador
Joan Ovejero - Càlcul Estructura
Pgi Grup - Instal·lacions

Tornar
C./ Pallars, 350, Badalona
Veure el mapa més gran