transparent

Tanatori de Sant Joan Despí

La proposta per al nou tanatori de sant Joan Despí millora els serveis del cementiri existent amb un nou tanatori que complementa la oferta de serveis actual, dignificant l’accés del cementiri existent. El nou tanatori s’integra paisatgísticament, respectant el caràcter de parc que el lloc ha de tenir, donada la seva situació urbana, preservant i reforestant el talussos vegetals existents al voltant de l’àmbit d’implantació i incorporant part de la volumetria del edifici a la topografia existent. la planta de l’edifici, de 700 m2, disposa una organització que ordena l’edifici en dos àmbits clarament diferenciats, per una banda l’àmbit públic format per el conjunt d’estances pensades per servir als usuaris de la instal•lació i per l’altra banda l’àmbit privat configurat per les peces de servei necessàries per a la preparació dels difunts i el moviment dels fèretres entre aquestes. Un sistema de patis completa la organització de la planta,ordenant-la i il·luminant-la.

Obra seleccionadaAlbert Gil Margalef
Enric Batlle Durany
Joan Roig Duran

batlleiroig@batlleiroig.com

www.batlleiroig.com


Miriam Aranda - Arquitecte
Diana Calicó - Arquitecte Tecnic
Albert Colomer - Enginyer
Gerardo Rodríguez - Enginyer
Dolors Feu - Enginyer Agrònom

Tornar
Carrer Del Cementiri S/n, Sant Joan Despi
Veure el mapa més gran