transparent

SUPRESSIO BARRERES ARQT. I INST. ASCENSOR EXTERIOR

El projecte, amb caràcter social, aborda la temàtica de l’accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques, en el àmbit de l’edifici plurifamiliar. Consisteix en la reforma de la caixa de escales i instal·lació d’un ascensor, i resulta d’un estudi de intervenció de caràcter global, al Barri de St. Llorenç, a Terrassa. La proposta es planteja com un prototipus, tant a nivell constructiu com a estètic, i servirà de referència per altres projectes a la mateixa urbanització.

La especificitat del projecte resideix en la seva logística de medis, estandardització d’elements i processos constructius amb elements prefabricats metàl·lics. Es planteja un procés constructiu que minimitza el temps de restricció d’accés dels ocupants als habitatges en el període de les obres, permetent que els ocupants tornin a la seva habitatge al final de la jornada laboral. El període habitual és de 8 a 12 mesos d’execució i amb el nou disseny és de 4 a 5 mesos.
Jordi MontaÑes BiÑana

info@montanyesassociats.com

www.montanyesassociats.com


Teresa Rito Videira - Arquitecte

Tornar
Pl. Font De La Flavia, 54, Terrassa