transparent

Residència per a discapacitats intelectuals Mas Sauró

El projecte parteix de tres criteris incials que configuren la solució adoptada: - Situar a planta baixa la major part possible del programa funcional (mòduls de residència), situant a planta primera les àrees de programa diürn i l’àrea administrativa. - Desdoblar l’accés a l’edifici com a necessitat donada per l’existència d’un únic accés al solar. La planta primera serà l’accés principal, i a planta baixa l’accés de servei. Amb aquest doble accés i doble planta l’edifici s’adapta de la millor manera possible a la topografia, a la vegada que s’optimitza la relació entre l’edifici i el Parc Forestal del llindar Nord. L’agrupació dels mòduls residencials separats per patis permet composar volums edificatoris de tamany adequat en relació amb la trama de la zona de vivendes aïllades del llindar sud. - Utilitzar el mòdul residencial com a element base organitzador de l’espai i traçador de l’estructura.

Obra seleccionadaAlfredo Lérida Horta
Amadeu Matosas Paris
Pedro Alarcón Puche

alfredo-lerida@coac.net

www.alfredolerida.com


Sandra Escribano - Arq. Tècnic. Consultor
Luis Bozzo - Càlcul Estructura
Joan A. González - Enginyer

Tornar
Camí De Mas Sauró 2-40, Barcelona
Veure el mapa més gran