transparent

Edifici Collage - Centre cultural Teresa Pàmies

L’Edifici Collage - Centre cultural Teresa Pàmies - és una arquitectura de proximitat, connectada amb el paisatge urbà i les necessitats socials de la ciutat de Barcelona. Un projecte de ciutat vertical organitzat per estrats horitzontals, on cada una de les plantes té relació amb les altres per mitjà de perforacions i buits . Un edifici d’equipaments que agrupa diversos usos: una escola bressol, una biblioteca, una ludoteca, un centre cívic i una sala d’actes. Cinc programes que demanen una relació estreta amb l’exterior però comparteixen una sola planta baixa. Aquesta es converteix en un lloc cívic permeable i actiu, que connecta la ciutat circumdant amb l’edifici i el parc a l’interior de l’illa. El resultat és un collage de diferents parts, un passeig seqüencial d’episodis urbans.

Obra seleccionada en la modalitat de: Inclou edificis de nova planta de promoció públicaEl concepte innovador d'aquest edifici és notable. Això suggereix una original i molt poc convencional juxtaposició de programes que fan que sembli varis edi-ficis en un. La ocupació en tres dimensions d'aquest edifici és una gran respos-ta a entorns urbans amb alta densitat com ho es Barcelona.

Obra seleccionadaJorge Vidal
Víctor Rahola

estudi@raholavidal.com

www.raholavidal.com


Boma - Estructures
Pgi Grup - Instal·lacions

Tornar
Comte D'urgell 145-147, Barcelona
Veure el mapa més gran