© Jordi Surroca i Gael de Río

Casal de Barri de Trinitat Nova

Cantallops Vicente - Bayona Valero arquitectes UTE

L'edifici emergeix de la urbanització de l'entorn, aprofita la topografia i esdevé una prolongació de l'espai públic, transformant l'espai exterior en un espai social vertebrador i afectiu, que aporta: activitat i gent. L'interior i l'exterior s'entrellacen generant dues noves places aprofitant el desnivell del terreny. El resultat és un edifici que dilueix la línia entre l'interior i l'exterior. La compacitat del volum permet establir accessos puntuals fàcilment controlables. La pla?a/coberta superior actua de plataforma mirador cap a Collserola i la casa de les Aig?es. El respecte cap a l'entorn es tradueix en l'ús del mateix material ceràmic fusionant l'espai d'urbanització amb el propi edifici. Els bancs i baranes ceràmics configuren el perímetre i actuen com a lluernes d'entrada de llum pels espais interiors. L'edifici, amb una qualificació energètica A, redueix al màxim la demanda energètica mitjan?ant eines de disseny passiu i l'ús de fonts d'energies eficients i renovables.

Autors

Albert Valero Cabré  : Arquitecte

Lluís Cantallops Dalmau  : Arquitecte

Marta Bayona Mas  : Arquitecte

Marta Vicente Carrió  : Arquitecte

Col·laboradors

Armengol & Ros consultors i enginyers associats SLP: Instal·lacions

Bernuz-Fernandez arquitectes SLP: Estructures

Dalmau Morros tècnics SLP: Costos i medicions

Obra Guanyadora
Obra guardonada en la modalitat de: Inclou edificis de nova planta de promoció pública El Jurat valora com es resol hàbilment –tenint en compte que és un edifici semi enterrat i tancat en si mateix- el desnivell que hi ha entre del final del carrer i el seu entorn urbanitzat, així com l’esforç per fer present en tot moment la llum natural i per la cerca de la qualitat en el resultat final. Des d'unt espai central d’accés, de doble alçada, es reparteixen la resta d'estances d'una manera molt clara, afavorint el funcionament d'aquest tipus de Centres. També és destacable com l'edifici s'integra naturalment en el paisatge urbà immediat.
Obra Guanyadora
Projecte guardonat

Detalls del projecte

Edició mostra Mostra Barcelona
Any 2019
Modalitat Inclou edificis de nova planta de promoció pública
Societat Cantallops Vicente - Bayona Valero UTE   
Contractista Calaf Constructora
Promoció Públic
Email societat bmesv@coac.net
Localització Carrer Garbí 3, BARCELONA