transparent
Fes click per ampliar la imatge Fes click per ampliar la imatge Fes click per ampliar la imatge Fes click per ampliar la imatge

Jardins del Barri de la Primavera i Parc de Neteja |

Autors / Autores / Authors

Villavecchia Obregón, Eileen Liebman, Patrizia Falc, Fernando 

Any inici / Año inicio / Start year

Cost / Coste / Cost

144,54 €/m² €/m²

Subcategoria / Subcategoría / Subcategory

Gardens in residential complex
Jardins en conjunts residencials
Jardines en conjuntos residenciales

Àrea / Superfície / Area

23792 m²

Barcelona City Council, Environment Division

LOCALITZACIÓ / LOCALIZACIÓN / LOCATION

Tornar

© Biennal europea de paisatge és una iniciativa del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya (COAC)
La documentació i informació contingudes a l’Biennal europea de paisatge ha estat lliurada voluntàriament pels arquitectes autors de les obres i, és per això, que els continguts que hi apareixen són responsabilitat exclusiva d’aquells en allò referent als drets d’autor. També és responsabilitat dels autors l’estil i la veracitat de les informacions, que s’han publicat respectant els textos dels seus autors.
La reproducció i difusió d'aquest material está limitada a finalitats exclusivament no lucratives i fent esment sempre de l'expressió: Font: Col·legi d'Arquitectes de Catalunya.