transparent
Fes click per ampliar la imatge Fes click per ampliar la imatge Fes click per ampliar la imatge Fes click per ampliar la imatge

Parc Central de Mataró, Fases 2A-1, 4B |

Autors / Autores / Authors

Artigues, Jaume  

Roig i Roch, Miquel  

Batlle i Durany, Enric 
Web 

Jordi Sanmillan, Antoni Elvira, Lluís Gibert, Xavier Argimon, Josep Murtra

Any inici / Año inicio / Start year

Cost / Coste / Cost

149,68 €/m² €/m²

Subcategoria / Subcategoría / Subcategory

Urban and Metropolitan parks
Parcs urbans i metropolitans
Parques urbanos y metropolitanos

Àrea / Superfície / Area

14784 m²

Ajuntament de Mataró / PUMSA, Promocions Urbanístiques de Mataró S.A.

LOCALITZACIÓ / LOCALIZACIÓN / LOCATION

Tornar

© Biennal europea de paisatge és una iniciativa del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya (COAC)
La documentació i informació contingudes a l’Biennal europea de paisatge ha estat lliurada voluntàriament pels arquitectes autors de les obres i, és per això, que els continguts que hi apareixen són responsabilitat exclusiva d’aquells en allò referent als drets d’autor. També és responsabilitat dels autors l’estil i la veracitat de les informacions, que s’han publicat respectant els textos dels seus autors.
La reproducció i difusió d'aquest material está limitada a finalitats exclusivament no lucratives i fent esment sempre de l'expressió: Font: Col·legi d'Arquitectes de Catalunya.