logo
JUNTA GENERAL ORDINÀRIA
Dimecres 30 de novembre de 2016

 

 
 
 DOCUMENTACIÓ JUNTA GENERAL ORDINÀRIA DE LA DEMARCACIÓ DE BARCELONA  
Ordre del dia definitiu
-  Acta de la Junta General Ordinària de la Demarcació de Barcelona de 27 d’abril de 2016
Memòria del Pressupost 2017
Pressupost 2017
Propostes rebudes: Joan Villoro Martín
Càpsules d'Autoaprenentatge