Puntúa de l'1 al 5 els següents aspectes de les noves seccions.
Pregunta 1 2 3 4 5
Disseny del nou entorn
Facilitat d’ús
Utilitat de les gestions que pots realitzar
Impressió general
Acció de govern
ASSEMBLEES I JUNTES GENERALSJUNTA DE GOVERNJUNTES DIRECTIVES

Acords de dret privat Junta de Govern 2020

Desembre
- Aprovació, si s'escau, del calendari laboral per a l'any 2021 de la ciutat de Barcelona i la Delegació del Vallés
- Aprovació calendari de reunions de la Junta de Govern 
- Aprovació definitiva del pressupost consolidat per a l'any 2021
- Aprovació de les llistes definitives de pèrits per a l'any 2021
- Proposta d'aprovació de la posada en marxa del Centre Obert d'Arquitectura
- Convocatòria i ordre del dia definitiu de l'Assemblea General Ordinària de 16 de desembre de 2020
- Proposta d'acord de coordinació dels actes del COAC a Catalunya 
- Actualització del mòdul bàsic a efectes de càlcul dels drets d'intervenció col·legials per a l'any 2021
- Convocatòria del Premi Nacional d'Arquitectura 2020 del Ministeri de Foment
- Proposta de col·laboració amb l'ITeC per donar suport a l'OCT en aspectes relacionats amb l'edificació i el sistema estructural 
- Valoració de les propostes rebudes per a l'Assemblea General Ordinària de 16 de desembre de 2020
- Registre de marca "Centre Obert d'Arquitectura"
- Aprovar i publicar les quotes aprovades pel 2021
- Quotes OCT per a l'any 2021
- Interposició recurs especial de contractació contra els plecs administratius i tècnics del contracte per Servei de redacció del projecte executiu i la resta del projecte bàsic de l'actuació "Rehabilitació de l'antiga fàbrica tèxtil destinada a Residencia de la gent grna", òrgan contractant Ajuntament del Pla Santa Maria 
- Servei de consultes tècniques arquitectes que tenen contractat el tram complementari, TC, per a l'any 2021 
Novembre
Octubre
Setembre
Juliol
Juny
Maig
Abril 
Març
Febrer
- Adhesió del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya al manifest de suport a les persones amb malalties minoritàries
- Adhesió del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya al projecte "Transformation of the Architectura, Art and Design Spaces to improve the learning processes"
- Autorització de desepeses de pressupost de l'any 2019 de l'Agrupació Joves Arquitectes de Catalunya (AJAC) 
- Ratificació de l'acord de la Junta Directiva de la Demarcació de Lleida de nomenament del representant del COAC a la Comissió Territorial d'Urbanisme de l'Alt Pirineu
- Nomanement de la direcció del Centre Obert d'Arquitectura 
- Complement del projecte CAE de la compensació econòmica del vocal de la Junta de Govern Guim Costa 
- Conveni de col·laboració entre el COAC i Arquidoc per a la producció i distribució del programa editor de memòries 
- Conveni de col·laboració amb el Temps de les Arts per a la difusió cultural digital de l'arquitectura
- Convocatòria d'ajuts del COAC per Cooperació, exercici 2020 
- Convocatòria de la directora o director d'Operativa i Serveis 
- Inici procediment de constitució de l'Arxiu del COAC com a secció de l'Arxiu Nacional de Catalunya
- Resolució de l'expedient sancionador número 661 obert a l'arquitecte (...) 
- Resolució de l'expedient sancionador número 663 obert a l'arquitecte (...)
- Suport AMB-AJAC per organitzar la Conferència Anual de l'European Forest Institute a Barceloan (2022-2024)
- Suspensions de col·legiacions per incompliment obligacions econòmiques 
Gener 
(I) En compliment del previst a l’article 10.1 de la Llei 19/2014 de Transparència, accés a la informació pública i bon govern, es publica la part dispositiva dels acords. 

(II) Els col·legiats que desitgin conèixer el contingut d’algun dels acords poden adreçar una petició enviant un correu electrònic a l’adreça transparencia@coac.net indicant l’òrgan de govern, l’any, el mes i el títol de l’acord del que desitgen rebre el contingut.
En qualsevol cas, el text dels acords no es traslladarà literalment en atenció al previst als articles 20 i concordants de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, i també en atenció al previst a la Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal. És per l’exposat que alguns textos han estat substituïts per una menció genèrica al contingut de l’acord, i d’altres han estat parcialment suprimits.

(III) La consulta d'acords anteriors al mes de gener de 2017 pot formalitzar-se a través de l'apartat Accés a la informació pública.

Torna a la pàgina principal de Transparència

 

Versió per a imprimirPDF version