organització del despatx

ÚLTIMA ACTUALITZACIÓ: 2 D'ABRIL (18.04 H)

Amb l'objectiu de poder resoldre amb la màxima eficàcia els dubtes que es generen aquests dies en relació a l’organització del despatx, tant des de l’àmbit professional, com informàtic i de suport social, us oferim un recull amb les preguntes més freqüents.
 

ÀMBIT PROFESSIONAL

Es pot demanar la prestació extraordinària per cessament d’activitat i deixar de pagar la quota d’autònoms? Qui pot sol·licitar-ho?

La pot sol·licitar qualsevol treballador per compte propi inscrit en el règim d’autònoms (RETA) que es vegi afectat pel tancament de negocis a causa de la declaració de l'estat d'alarma o que la facturació s’hagi vist reduïda en un 75% respecte a la mitjana mensual del semestre anterior.

Quina quantitat suposa aquesta prestació?

Es tracta d’un 70% de la base reguladora de la cotització de la quota d’autònom dels últims 6 mesos.

Aquesta prestació eximeix de pagar el rebut d’autònoms?

Qui tingui dret a la prestació no haurà de pagar les cotitzacions i es considerarà així que ja ha cotitzat.

Durant quant de temps?

Un mes, amb ampliació fins a l'últim dia del mes en què finalitzi l'estat d'alarma, en el cas que aquest es prorrogui i tingui una durada superior a un mes.

Es poden ajornar els impostos corresponents al primer trimestre de l’any?

El Reial Decret Llei 7/2020 contempla ajornaments per a pimes i autònoms. Per poder acollir-se, és imprescindible marcar la casella "Sol·licitud acollida al Reial Decret Llei 7/2020, de 12 de març, pel qual s'adopten mesures urgents per a respondre a l'impacte econòmic del COVID-19".

Sobre aquest punt, es destaca que:

  • El termini de pagament serà de 6 mesos.
  • - No es meriten interessos de demora durant els primers 3 mesos de l'ajornament.
Es pot ajornar el pagament de les quotes del Sistema de Previsió Personalitzat (SPP)? Es pot sol·licitar fins al dimecres 25 de març.

La mutualitat d'arquitectes HNA ofereix la possibilitat d'endarrerir el pagament de les quotes mensuals de l'SPP d'abril, maig i juny per als afiliats i fer-les efectives a partir de juliol prorratejades en tres o sis mensualitats.

Es pot sol·licitar fins al dimecres 25 de març a través del telèfon 91 334 32 79 (de 9 a 19.30 h), el correu electrònic informacion@hna.es o a través del correu o telèfon de l'assessor personal. Més informació.

Existeix alguna bonificació a les quotes d'ASEMAS?

Sí. El 25 de març la mútua d'assegurances ASEMAS ha aprovat l'aplicació d'una bonificació del 25% a la prima fixa neta anual dels seus productes de Responsabilitat Civil Professional per a l'exercici 2020.

La bonificació s'aplicarà de la manera següent:

- Per a les primes fraccionades, no es cobrarà el rebut corresponent al segon trimestre d'engany.

- Per a les primes amb cobrament anual es retornarà la part equivalent al segon trimestre d'enguany.

Quotes col·legials

Els col·legiats que ho sol·licitin podran demanar l'ajornament del pagament de la quota del 2n trimestre de l'any. En breu s'explicarà com fer-ho.

Com puc ajustar el subministrament d’electricitat del despatx professional durant l’estat d’alarma?

Els treballadors autònoms (RETA o sistemes assimilables) i empreses que tinguin contractat el subministrament d’electricitat al seu despatx professional podran:

- Suspendre temporalment els contractes de subministrament sense haver de pagar penalitzacions.

- Modificar els seus contractes per contractar altres ofertes amb el mateix comercialitzador que ja tinguin per adaptar-se a les noves pautes de consum.

Un cop finalitzat l’estat d’alarma, en el termini de tres mesos es podrà sol·licitar la reactivació del contracte suspès o bé, en cas de modificació, demanar una nova modificació per tornar-la a adaptar a la realitat de cada cas.

Les empreses distribuïdores hauran de fer les reactivacions de contracte o noves modificacions exposades en el termini de cinc dies naturals i sense que, amb caràcter general, es puguin repercutir costos sobre el consumidor.

La norma recull algunes excepcions:

"a) los pagos por derechos de extensión por incrementos de potencia contratada por encima del umbral contratado antes del inicio del estado de alarma,

b) los pagos por supervisión de instalaciones cedidas, en su caso, y,

c) en el caso de que resultase necesario el cambio de los equipos de medida, el pago de actuaciones sobre los equipos de control y medida previstos en el capítulo VII del Real Decreto 1048/2013, de 27 de diciembre, por el que se establece la metodología de retribución de la actividad de distribución de energía eléctrica."

Com puc ajustar el subministrament de gas natural del despatx professional durant l’estat d’alarma?

Els treballadors autònoms (RETA o sistemes assimilables) i empreses que tinguin contractat el subministrament de gas natural al seu despatx professional podran:

- Demanar al comercialitzador la suspensió temporal del contracte sense cap cost.

- Demanar al comercialitzador l'anul·lació dels prodeucgtes de capacitat de sortida contractats d'accés de durada indefinida, sense cap restricció.

Un cop finalitzat l’estat d’alarma, en el termini de tres mesos es podrà sol·licitar una nova modificació o ajust de modificació per tornar-la a adaptar a la realitat de cada cas sense limitacions temporals ni costos. En els casos de suspensió temporal del contracte, la nova activació es farà en el termini màxim de cinc dies naturals i no implicarà el pagament de despeses d’alta o escomesa amb caràcter general.

Quines opcions tinc per suspendre el pagament les factures del subministrament elèctric o de gas natural del despatx professional referides als dies afectats per la declaració de l’estat d’alarma?

Els treballadors autònoms (RETA o sistemes assimilables) podran demanar al seu comercialitzador, per mitjans que no suposin desplaçament físic, la suspensió del pagament de les factures que corresponguin a períodes de facturació que continguin dies integrats en l’estat d’alarma, incloent tots els seus conceptes de facturació.

A aquesta sol·licitud caldrà identificar clarament tant el titular del punt de subministrament com el Codi Universal de Punt de subministrament (CUPS), que trobareu a qualsevol factura.

Un cop finalitzat l’estat d’alarma, les quantitats degudes es regularitzaran a parts iguals a les factures emeses per les comercialitzadores d’electricitat i gas natural corresponents als períodes de facturació dels següents sis mesos.


ÀMBIT SOCIAL

Com em pot ajudar el COAC si he perdut la feina a causa de la situació actual?

CCom en el cas de totes les persones que es queden sense feina, el COAC li tramitarà la quota social fins a trobar-ne una. Així, podrà gaudir de tots els serveis que ofereix el COAC durant el temps de recerca.

En aquest sentit, el Servei d'Ocupació del COAC i l'Escola Sert es coordinen estretament amb el Departament de Treball Social.

En paral·lel, a l’Escola Sert trobareu un ampli programa formatiu, des de cursos i càpsules a estudis de postgrau i màster, tots dissenyats per ampliar les capacitats i coneixements dels estudiants, imprescindibles per mantenir-se actiu en un món laboral altament dinàmic i competitiu.

Per un altre costat, us mantindrem informats de totes les iniciatives que s’impulsen des del Servei d'Ocupació destinades a potenciar l’ocupabilitat dels arquitectes, com són el suport per a la millora del currículum, la preparació per a una entrevista de feina o la creació de la marca personal, entre d'altres.

Paral·lelament, des del Servei d’Ocupació del COAC es facilitaran aquelles ofertes laborals que més s’ajustin al perfil del sol·licitant.

Què cal fer si es viu o es coneix una situació de maltractament durant el confinament?

Tant si pateix algun tipus de maltractament, com si és conscient d’algun cas, preguem que es posi en contacte amb nosaltres a través del correu electrònic treballsocial@coac.net. Li farem arribar el protocol d’actuació a seguir i l’acompanyarem durant tot el procés.

Tinc un familiar dependent que ho està passant molt malament amb el confinament. De quina manera podem ajudar-lo?

Les famílies en la seva casuística poden sortir a passejar amb la persona dependent, tot i que extremant sempre els protocols de seguretat. És fonamental mantenir rutines i fer activitats a casa. També és important que el familiar sigui el màxim conscient de la situació que estem vivint per tal de poder comprendre-la millor.

Davant de situacions complexes, des dels serveis socials del COAC estem al seu servei per atendre les vostres peticions i assessorar-vos. Podeu contactar amb nosaltres a través del correu electrònictreballsocial@coac.net, des d'on us donarem suport i ajuda per gestionar la situació el millor possible.

Així mateix, recomanem la guia de gestió psicològica davant quarantenes per amalalties infeccioses del Col·legi de Psicòlegs.

Tinc un familiar dependent que rep assistència dels Serveis Socials. Continuarà rebent-la? Els serveis de teleassistència funcionen?

Sí, des dels serveis socials s’està donant prioritat a continuar mantenint els serveis d'ajuda, sobretot a la gent gran. Els professionals aplicaran protocols estrictes per tal de dur a terme la seva feina sense complicacions. En paral·lel, el botó de teleassistència funciona amb total normalitat.

Versió per a imprimirPDF version