La Quota Col·legial és inherent al fet d’estar col·legiat al Col·legi d'Arquitectes de Catalunya i, per tant, s'aplica a tots els col·legiats, ja siguin exercents o no exercents.
 
Inclou tots aquells serveis i activitats que el COAC realitza en base als drets i deures establerts per la legislació vigent.
 
Les condicions generals d’accés als serveis col·legials estan determinades al Protocol dels serveis bàsics, complementaris i específics del COAC aprovat per la Junta de Govern.

Serveis que s'hi inclouen:

SUPORT
PROFESSIONAL

VISAT I REGISTRES
SECRETARIA TÈCNICA
OFICINA CONSULTORA TÈCNICA
OFICINA DE CONCURSOS
  • Actualitat sobre concursos
    i licitacions
  • Butlletí electrònic personalitzat
  • Assessorament jurídic i tècnic
SUPORT JURÍDIC
  • Resolució consultes legals
  • Servei de documentació
  • Reclamació extrajudicial d'honoraris
SUPORT INFORMÀTIC

FOMENT DE LA
FORMACIÓ I OCUPACIÓ

ESCOLA SERT
EMPRENEDORIA
BT I ORIENTACIÓ PROFESSIONAL
INTERNACIONAL

REPRESENTACIÓ
DELS ARQUITECTES

PARTICIPACIÓ EN ELS ÒRGANS DE GOVERN
IMPULS I SUPORT A LA COOPERACIÓ ENTRE ARQUITECTES
FOMENT DEL DEBAT ARQUITECTÒNIC
 
Versió per a imprimirPDF version