Puntúa de l'1 al 5 els següents aspectes de les noves seccions.
Pregunta 1 2 3 4 5
Disseny del nou entorn
Facilitat d’ús
Utilitat de les gestions que pots realitzar
Impressió general
   
       
  OFICINA CONSULTORA
  TÈCNICA

· Informació i suport tècnic
  bàsics

· Base de dades documental
· Servei d'Informació
  Tecnològica (SIT)
· Suport tècnic i normatiu

· Atenció personalitzada*

  SUPORT JURÍDIC
· Atenció jurídica bàsica
· Informació general fiscal,
  comptable i laboral

· Reclamació extrajudicial
  d'honoraris
· Resolució de consultes de
  caire legal
· Base de dades documental


  VISAT I REGISTRES
· Atenció en realitzar tràmits
· Emissió de certificats i
  registres curriculars
· Visat*
· Certificats segona ocupació*
· Informes d'Idoneïtat Tècnica*
· Inspecció Tècnica d'Edificis*
· Registre automàtic*


  OFICINA DE CONCURSOS
· Actualitat informativa sobre
  concursos i licitacions
  en curs
· Assessorament jurídic
  i tècnic
· Butlletí personalitzat
 
  SUPORT INFORMÀTIC
· Atenció informàtica
· Compte de correu electrònic
  bàsic
· Compte de correu
  electrònic ampliat


  INTERNACIONAL
· Jornades informatives
· Base de dades documental

· Atenció personalitzada

  SECRETARIA
· Atenció i suport al col·legiat
· Emissió de certificats


  SECRETARIA TÈCNICA
· Suport i orientació en
  resolució de qüestions
  d'exercici professional


  RESOLUCIÓ INCIDÈNCIES
  I RÈGIM DISCIPLINARI

· Atenció en conflictes i
  incidències
· Atenció en qüestions de règim
  disciplinari
 
  ESCOLA SERT
· Formació contínua
· Formació especialitzada*
· Campus Professional
· Jornades tècniques
· Càpsules formatives de la
  FormaTecA
· Càpsules formatives
  especialitzades de la 
  FormaTecA


  BORSA DE TREBALL
· Activitats per l'impuls de
  l'ocupació
· Borsa d'ofertes de feina
  específiques per a arquitectes
· Publicació en línea del
  currículum i portfoli
· Orientació inicial en
  autoocupació
· Servei d'orientació i
  acompanyament


  ATENCIÓ SOCIAL
· Atenció social al col·legiat
· Assessorament en serveis
  socials
 
  ACCIÓ CULTURAL
· Actes i exposicions
· Revista Quaderns

  BIBLIOTECA
· Accés a la Biblioteca
  i consulta
· Informació presencial
· Préstec de llibres, revistes
  i documents audiovisuals
· Reproducció de documents*

  ARXIU HISTÒRIC
  I FOTOGRÀFIC

· Accés a l'Arxiu i consulta
· Informació presencial
· Accés a la base de dades
  Arxitectura
· Reproducció de documents*

  MOSTRA
  D'ARQUITECTURA

· Participació en les Mostres
  d'Arquitectura Catalana*

  COMUNICACIÓ
· Butlletins informatius

· Recull de Premsa
 
      
* Serveis de pagament. En els casos que correspongui,
   veure tarifa especial per a col·legiats.