Puntúa de l'1 al 5 els següents aspectes de les noves seccions.
Pregunta 1 2 3 4 5
Disseny del nou entorn
Facilitat d’ús
Utilitat de les gestions que pots realitzar
Impressió general

El Tram de Serveis Complementaris inclou els serveis que presta el Col·legi d'Arquitectes de Catalunya relacionats directament amb el suport i desenvolupament professionals. Aquests serveis posen a disposició de l’arquitecte col·legiat una atenció personalitzada per ajudar-lo a nivell tècnic i jurídic, i li proporcionen suport i eines d'ajuda en camps com ara el de l'emprenedoria o la internacionalització. Així doncs, els arquitectes que contracten els Serveis Complementaris sumen als serveis de la Quota Col·legial Bàsica un conjunt de serveis d'alt valor afegit.
 
Les condicions generals d’accés als serveis col·legials estan determinades al Protocol dels serveis bàsics, complementaris i específics del COAC aprovat per la Junta de Govern.

Serveis que s'hi inclouen:

SUPORT
PROFESSIONAL

VISAT I REGISTRES
SECRETARIA TÈCNICA
OFICINA CONSULTORA TÈCNICA
COMISSIÓ D'INCIDÈNCIES I RÈGIM DISCIPLINARI
 • Suport en conflictes i incidències
 • Suport en temes de règim disciplinari
SECRETARIA
 • Atenció al col·legiat
 • Emissió de certificats
SUPORT INFORMÀTIC

FOMENT DE LA
FORMACIÓ I OCUPACIÓ

ESCOLA SERT
EMPRENEDORIA
BT I ORIENTACIÓ PROFESSIONAL
INTERNACIONAL

PROMOCIÓ
DE L'ARQUITECTURA

ARXIU HISTÒRIC
ARXIU FOTOGRÀFIC
 • Atenció i consulta presencials
 • Arxitectura, base de dades on line
BIBLIOTECA
 • Atenció i consulta presencial
 • Accés catàleg i consulta
 • Préstec
ACCIÓ CULTURAL
 • Accés actes i exposicions
 • Consulta publicacions
 • Subscripció revista Quaderns
MOSTRA D'ARQUITECTURA CATALANA
 • Participació

REPRESENTACIÓ
DELS ARQUITECTES

REPRESENTACIÓ INSTITUCIONAL
 • Relacions intitucionals
 • Acció sobre les Adm. Públiques
 • Representació al CSCAE
PARTICIPACIÓ EN ELS ÒRGANS DE GOVERN
 • Processos elecció Òrgans Govern
 • Deganat Obert
TASCA LEGISLATIVA
 • Impuls textos legislatius
 • Impuls del debat arquitectònic
IMPULS I SUPORT A LA COOPERACIÓ ENTRE ARQUITECTES
 • Grups de Treball
FOMENT DEL DEBAT ARQUITECTÒNIC
 • Agrupacions
COMUNICACIÓ INTERNA, EXTERNA I MARQUETING
 • Atenció a mitjans de comunicació
 • Butlletí setmanal @COAC
 • Web arquitectes.cat
 • Xarxes socials
 • Recull de premsa
 

 

 
 
 
 
 
 
  
 
Versió per a imprimirPDF version