Puntúa de l'1 al 5 els següents aspectes de les noves seccions.
Pregunta 1 2 3 4 5
Disseny del nou entorn
Facilitat d’ús
Utilitat de les gestions que pots realitzar
Impressió general
Imatge: 
© Col·legi d'Arquitectes de Catalunya

Condicions de Registre al web del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya

1.- Introducció.

1.1.- Mitjançant el següent text se li presenten a l'usuari les condicions de registre (d'ara endavant, les “Condicions de Registre”) en l'entorn web del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya.

1.2.- L'usuari és informat de les presents Condicions de Registre les quals han estat posades en el seu coneixement de forma prèvia al fet que l'usuari hagi remès les seves dades al Col·legi d'Arquitectes de Catalunya. En prémer el botó “He llegit i accepto les condicions de registre” es compromet a acceptar-les de forma total i sense cap reserva.

1.3.- El Col·legi d'Arquitectes de Catalunya li informa que podrà en qualsevol moment i sense previ avís modificar el contingut de les presents Condicions de Registre i de qualsevol altra condició que pugui existir en nostre entorn web, motiu pel qual li recomanem la seva lectura en cada accés. 

2.- Identificació de les parts. 


2.1.- El responsable de l’entorn web és el Col·legi d'Arquitectes de Catalunya (d’ara endavant “COAC”), inscrit en el Registre de Col·legis Professionals de la Generalitat de Catalunya amb el número d’inscripció: ARQ/C-20. Amb domicili social a la Plaça Nova, nº 5, 08002, de Barcelona i NIF Q0875010A. En cas que vulgui posar-se en contacte amb nosaltres el nostre correu electrònic és coac@coac.net.

2.2.- L'usuari (d'ara endavant, el “Usuari”) és la persona que s'ha registrat en l'entorn web del COAC, el qual haurà de ser major de divuit (18) anys i tenir plena capacitat d'obrar per celebrar negocis jurídics i contractes vinculants.

3.- Objecte.

L'objecte de les Condicions de Registre és determinar les condicions jurídiques aplicables al registre en la plana web del COAC. L’acceptació expressa de les Condicions de Registre és requisit imprescindible per posteriorment accedir a la part privada de l'entorn web del COAC, en el qual, entre d’altres, podrà:

- Fixar un menú de "favorits" que faciliti un accés ràpid a determinats continguts.

-Visualitzar notícies corresponents a aquella actualitat informativa que més li interessi.

4.- Atenció a l'Usuari.

Si l'Usuari tingués algun problema podrà comunicar la incidència al COAC, enviant un correu electrònic a comunicacio@coac.net

5.- Altres Condicions. 


Una vegada registrat, és possible que per a la utilització de determinades funcionalitats de la part privada existeixin normatives particulars d'ús. Li informem que en aquest cas, aquestes condicions són complementàries a les presents Condicions de Registre i en cas de contradicció prevaldran sobre les Condicions de Registre.

6.- Protecció de Dades Personals.

6.1.- Introducció: amb la informació que li proporcionarem a continuació, el COAC vol que vostè conegui com és la política de privadesa aplicada en quant a les seves dades personals.

6.2.- Compliment de la normativa de protecció de dades: el COAC compleix tots els requisits establerts per la normativa vigent en matèria de protecció de dades personals, i totes les dades sota la nostra responsabilitat són tractades d'acord amb les exigències legals. En aquest enllaç podeu consultar la informació completa en matèria de compliment del Reglament General de Protecció de Dades Personals. 

6.3.- Mesures de seguretat: es guardaran les degudes mesures de seguretat tant tècniques com organitzatives que garanteixen la confidencialitat de les dades.

6.4.- Vostè és responsable de que la informació i dades que proporcioni al COAC siguin reals i verídiques. En cas que el COAC tingui coneixement que la informació facilitada no és real i/o verídica, o que s'està fent un ús irregular de l'entorn web per part de l'Usuari, el COAC, es reserva la facultat de donar-li de baixa, fins i tot sense previ avís, de l'entorn web del COAC.

6.5. Finalitats: les finalitats per les quals es tractaran les dades que ens faciliti i aquelles que siguin obtingudes de la seva relació amb nosaltres seran les següents:

(i) Li informem que les seves dades seran incorporades a un fitxer o fitxers, responsabilitat del COAC, i seran dedicades principalment a les finalitats relacionades amb el procés de registre, accés i ús de la part privada de la web destinada a usuaris registrats, la gestió d'administració general, manteniment, compliment, desenvolupament, control i gestió de la seva relació amb nosaltres.

(ii) Les seves dades personals podran ser utilitzades per enviar-li actualitat informativa del que pugui ser del seu interès, o comunicacions publicitàries  si vostè ha donat el consentiment per fer-ho, i sempre segons els criteris de personalització que vostè determinarà.

(iii) Posem al seu coneixement que les seves dades personals no seran segmentades.

(iv) Si vostè ens facilita dades personals d'un tercer haurà de, amb caràcter previ, haver-li informat i obtingut el seu consentiment dels extrems aquí exposats, o bé tenir una obligació legal o un interès legítim suficient per fer-ho.

(v) Contacte: gestionar el seu contacte amb el COAC ja sigui per una consulta, ajuda, reclamació o queixa.

(vi) Tanmateix, les seves dades podran ser comunicades pel compliment de les obligacions legals i/o contractuals que puguin existir.

6.6.- Podrà exercir els seus drets de  transparència, informació, accés, rectificació, supressió, dret a l’oblit, portabilitat, limitació i oposició, dirigint-se per escrit al COAC amb domicili a Plaça Nova, nº 5, 08002-Barcelona o per correu electrònic a: dadespersonals@coac.net,acompanyant còpia de document oficial que li identifiqui i posant en el sobre o en l'assumpte segons es tracti: Condicions de Registre del COAC. L’exercici d’algun d’aquests drets podria comportar que no estiguéssim en condicions de continuar oferint-los els serveis que requereixin disposar d’aquestes dades.

6.7.- Galetes (cookies): A la nostra pàgina web no existeixen hipervincles que permetin la comunicació de les seves dades a altres pàgines web. En relació a les galetes, li preguem que consulti la nostra Política de Galetes.

6.8.- Per tot això, entendrem que en el supòsit de facilitar-nos les seves dades ens autoritza expressament per realitzar-ne el tractament conforme al que s’ha descrit anteriorment. 

7.- Contrasenya. 


7.1.- Una contrasenya és un codi que només coneixerà vostè i que permetrà, una vegada que introdueixi també el seu nom d'usuari, que pugui iniciar la seva sessió en la part privada de la web del COAC.

7.2.- La contrasenya d'accés és personal i intransferible.

7.3.- El COAC no es fa responsable pels danys i perjudicis ocasionats per l'ús indegut del seu entorn web. L'Usuari es compromet a informar immediatament al COAC de qualsevol pèrdua de la contrasenya, sostracció, còpia o similar que pugui posar en perill la confidencialitat de la contrasenya de l'Usuari. 

8. Propietat Intel·lectual i Industrial. Hipervincles. 


8.1.- Tots els continguts, marques, dissenys, logotips, icones, software, noms comercials, noms de domini, i qualssevol altres signes o elements susceptibles de protecció per drets de propietat intel·lectual o industrial que formin part de la Web són propietat del COAC o de domini públic o de tercers que han autoritzat degudament la seva inclusió en la mateixa i que figuren com autors o titulars dels drets.

8.2.- En cap cas s’entendrà que es concedeix llicència alguna o s’efectua renúncia, transmissió, cessió total o parcial d’aquests drets, ni es confereix cap dret, i especialment, d’explotació, reproducció, distribució, transformació o comunicació pública sobre aquests continguts sense la prèvia autorització expressa i per escrit del COAC o dels tercers corresponents. Les violacions de qualsevol dels drets de propietat intel·lectual o industrial als quals es refereix aquest apartat seran perseguides mitjançant les accions penals i civils contemplades en la legislació vigent. 

9.- Responsabilitat. El COAC no es responsabilitza dels danys i perjudicis de qualsevol tipus produïts a l'Usuari derivats d’errors en la connexió a les xarxes de telecomunicacions que produeixin la suspensió, cancel·lació o interrupció del Servei de la Web i, en general, altres inconvenients que tinguin el seu origen en causes que escapen del control del COAC, i/o deguda a una actuació dolosa o culposa de l'usuari i/o tingui per origen causes de força major. 

10.- Validesa de les Condicions de Registre. Si alguna de les clàusules de les presents Condicions de Registre fos considerada nul·la o inaplicable no afectarà a la resta de clàusules, les quals conservaran tota la seva vigència. 

11.- Llei aplicable i jurisdicció. Seran aplicables les normes de l'Ordenament Jurídic Espanyol. Pels casos en què la normativa prevegi la possibilitat a les parts de sotmetre's a un fur ambdues parts amb renúncia expressa de qualsevol altre fur que els pogués correspondre se sotmeten als Jutjats i Tribunals de Barcelona (Espanya). 

Versió per a imprimirPDF version