Imatge: 
© Col·legi d'Arquitectes de Catalunya (COAC)

Curs bàsic de prevenció i seguretat en matèria d'incendis a Girona

Aquest curs prepara els alumnes per l’accés a l’examen oficial per obtenir la Certificació tècnica de Nivell Bàsic de Prevenció i Seguretat en cas d'Incendi, expedida per l'ISPC, ja que vol desenvolupa el contingut formatiu mínim del Nivell Bàsic en prevenció d’incendis que s’estableix en l’annex de l’Ordre INT/22/2013, d’1 de febrer, per la qual s’aprova el procediment per a l’habilitació dels tècnics i tècniques d’entitats col·laboradores de l’Administració per actuar en l’àmbit de la prevenció i la seguretat en matèria d’incendis. Aquest curs es fa conjuntament amb el Col.legi d'Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers de l'Edificació de Girona i el Col.legi d'Enginyers Graduats i Enginyers Tècnics Industrials de Girona

Versió per a imprimirPDF version