Òrgans Centrals

Plaça Nova, 508002 Barcelona
Tel. centraleta: 93 301 50 00E-mail: coac@coac.cat

Atenció a l'arquitecte: 93 306 78 03   CONTACTE >>

Atenció al ciutadà: 93 306 78 41  CONTACTE >>

Direcció General

Tel. 93 306 78 16
dgcoac@coac.cat

Arxiu Històric i Fotogràfic

Tel. 93 306 78 43 
arxiuh.bcn@coac.cat 
arxiufotografic@coac.cat 

Assessoria Jurídica

Tel. 93 306 78 03 
jur.bcn@coac.cat 

Biblioteca

Tel. 93 306 78 05 / 21
bibl.bcn@coac.cat  

Borsa de Treball

Tel. 93 552 08 40 
borsa.bcn@coac.cat 

Comissió d'Incidències

Tel. 93 306 78 61
secretariatecnica@coac.net

Comptabilitat

Tel. 93 306 78 03 
comptabilitat@coac.net

Comunicació i Premsa

Tel. 93 306 78 45
comunicacio@coac.cat

Deganat

Tel. 93 306 78 13
deganat@coac.cat
 

Deontologia

Tel. 93 306 78 61
secretariatecnica@coac.net

Departament de cultura

Tel. 93 306 78 06
cultura@coac.cat
 

Escola Sert

Arcs, 1-3, 5a planta
Tel. 93 306 78 44 
infosert@coac.cat

Exposicions i conferències

Tel. 93 306 78 25 
activitatsculturals@coac.cat

 

 Internacional

Tel. 93 306 78 20
internacional@coac.cat

Màrqueting i Relacions institucionals

93 306 78 14
rrcc@coac.cat

Oficina Consultora Tècnica

Oficina de Concursos

Tel. 93 306 78 23 
infoconcursos@coac.net 

Oficina de Paisatge

Tel. 93 552 08 42
ofpaisatge@coac.cat
 

Publicacions

Tel. 93 306 78 06
publicacions@coac.cat

Secretaria

Tel. 93 306 78 03
secretaria@coac.cat
 

Secretaria tècnica

Tel. 93 306 78 61
secretari.tecnic@coac.cat
 

Suport informàtic

Tel. 93 306 78 03
 

Visat

Tel. 93 306 78 03
visat.bcn@coac.cat

Agrupacions

Tel. 93 306 78 28
agrupacions@coac.cat

Agrupació d'Arquitectes per a la Defensa i la Intervervenció en el Patrimoni Arquitectònic (AADIPA)
aadipa@coac.cat
Agrupació d’Arquitectes Experts Pericials, Forenses i Mediadors (AAEPFMC)
aaepfc@coac.cat
Agrupació de Joves Arquitectes (AJAC)
ajac@coac.cat
Agrupació d'Arquitectes al Servei de l'Administració Pública (AASAP)
aasap@coac.cat
Agrupació d'Arquitectes Urbanistes (AAUC)
aauc@coac.cat
Agrupació Arquitectura i Sostenibilitat (AuS)
auscatalunya@coac.catVersió per a imprimirPDF version