Puntúa de l'1 al 5 els següents aspectes de les noves seccions.
Pregunta 1 2 3 4 5
Disseny del nou entorn
Facilitat d’ús
Utilitat de les gestions que pots realitzar
Impressió general

 

El Col·legi d'Arquitectes de Catalunya (COAC) convoca eleccions per al dijous 10 de maig de 2018  per a la renovació dels seus òrgans de govern (Junta de Govern i Juntes directives de les demarcacions) i dels 200 representants de l'Assemblea General (distribuïts entre les demarcacions col·legials).

Sis demarcacions col·legials
Com a novetat d'aquests comicis, i per acord de l'Assemblea General Extraordinària celebrada el passat 1 de març, s'ha incorporat una nova demarcació col·legial, ampliant la representació territorial del COAC a sis demarcacions: Barcelona, Comarques Centrals, Ebre, Girona, Lleida i Tarragona.

Vot electrònic
Com en les anteriors eleccions, el vot electrònic serà l'única modalitat, podent-se exercir de manera remota des de qualsevol dels dispositius electrònics (ordinador, telèfon mòbil o tauleta tàctil) amb connexió a Internet i els sistemes operatius que s'espedifiquen en l'annex de les normes electorals.

Novetat: obtenció de credencials sense desplaçaments
Amb l'objectiu d'evitar desplaçaments i facilitar el procés, les credencials per poder votar s'enviaran telemàticament als col·legiats que tinguin informat el correu electrònic i el mòbil per a notificacions. Per aquest motiu, és important que abans del 5 d'abril reviseu i actualitzeu, si s'escau, les vostres dades de contacte a través de la Secretaria Virtual dins l'apartat "Les meves dades personals" (caldrà que us identifiqueu amb el vostre usuari i contrasenya de col·legiat).

Això no obstant, en cas que les credencials no s'hagin pogut obtenir de manera telemàtica, es podran recollir presencialment a partir del 25 d'abril a les 9 h a la seu col·legial on s'estigui adscrit per votar. Per rebre l'acreditació caldrà identificar-se amb el DNI o qualsevol document identificador amb fotografia

Llistes obertes
Les candidatures de representants a l'Assemblea General es basa en el sistema de llistes obertes, de forma que dins de la llista escollida el votant haurà de marcar un únic candidat. Si no en marca cap, el seu vot quedarà assignat al candidat que encapçali la llista.

Dubtes i consultes
Si teniu qualsevol dubte podeu trucar al telèfon d'Atenció a l'Arquitecte (93 306 78 03de dilluns a dijous de 8.30 a 16.30 h i divendres de 8.30 a 14 h o bé enviar un correu electrònic a eleccions2018@coac.net

De conformitat amb l'article 87.4 dels Estatuts col·legials i article 19 del Reglament de Deontologia Professional del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya, els membres de la Comissió de Règim Disciplinari s'escolliran per sorteig, el qual es realitzarà el 16 de maig de 2018, en acte públic immediatament posterior a la proclamació dels electes per part de la Mesa Electoral Central.