CHEQ 4

Aplicació de l'IDAE per a la verificació de l'exigència HE 4 "contribució solar mínima d'aigua calenta sanitària" 

Per accedir a l'aplicació cliqueu aquí