LLEI 18/2020

LLEI 18/2020 de facilitació de l'activitat econòmica

En el títol tercer de la Llei es desenvolupa el règim d’intervenció administrativa sobre les activitats en establiments pel que fa al seu inici, modificacions, canvis de titularitat i control posterior, entre d’altres.

A l’Annex podeu consultar les activitats econòmiques en establiments sotmeses a comunicació, la documentació tècnica general necessària i si es requereix informe previ d’incendis.
No obstant, si la normativa sectorial estableixi requisits específics sobre l’establiment s’aplicaran de forma preferent. Respecte a la regulació sectorial, podeu consultar l’eina de cerca guiada de la Generalitat.   

 

Versió per a imprimirPDF version