Puntúa de l'1 al 5 els següents aspectes de les noves seccions.
Pregunta 1 2 3 4 5
Disseny del nou entorn
Facilitat d’ús
Utilitat de les gestions que pots realitzar
Impressió general
 

Nova actualització (2016):
Guia sol·licitud IIT BCN

Vídeo Ajuda

 Configuració bàsica

 

Pas 1. Sol·licitar

Omplir les dades referents a:

Dades de l'expedient
S'ha d'introduir el títol de l'expedient i la referència interna. 

Dades dels sol·licitants 
En aquest apartat s'han d'incloure les dades dels tècnics i de l'assegurança.

Fer clic a Afegir Persona física o Persona jurídica, segons procedeixi, i omplir les dades corresponents. Es poden utilitzar les opcions de cerca per facilitar la tasca d'inserció de dades. 

Cal informar del nom de la companyia asseguradora així com del número de pòlissa d'assegurança i acceptar les condicions de protecció de dades.

El sol·licitant inicial del tràmit també ha d'acceptar aquestes condicions i informar de l'asseguradora i la pòlissa. Per omplir les dades requerides cal fer doble clic sobre l'usuari.

En cas de persones jurídiques, clicar Afegir Persona jurídica, omplir les dades corresponents i tornar a la pantalla de Sol·licitar. Fer doble clic sobre el sol·licitant i apareixerà una pestanya per assignar el sol·licitant a la societat.

Dades de l'obra
S'han d'omplir les dades referents a l'emplaçament. L'aplicació s'ha enllaçat amb les dades de l'Institut Cartogràfic de Catalunya (ICC) i permet una cerca intel·ligent de les adreces.

Dades dels clients 
En aquest apartat s'han d'omplir les dades dels clients i els percentatges de participació.

Fer clic a afegir Persona física o Persona jurídica, segons procedeixi, i omplir les dades corresponents. Es poden utilitzar les opcions de cerca per facilitar la tasca d'inserció de dades.

L'aplicació permet importar les dades d'emplaçament de l'expedient. Els percentatges de participació dels clients han de sumar 100. 

Cal acceptar les condicions sobre protecció de dades.


Pas 2. Fitxa Tècnica

Cal completar les dades de la Fitxa Tècnica amb les característiques del projecte, indicant els diferents apartats segons s'escaigui. 

S'ha d'informar del número de consulta i la referència cadastral i, en funció del tipus d'intervenció escollida, es desplegaran camps d'informació específica requerida. Els camps obligatoris estan marcats amb un asterisc.

En qualsevol moment del procés es pot reenviar la fitxa tècnica amb nova informació.


Pas 3. Documents i signatura

En aquest apartat cal afegir la documentació requerida en format PDF. Per afegir documents cal fer clic al botó Afegir Document.

Cal indicar el tipus de document en funció del tipus de permís requerit —Projecte tècnic, Documentació Tècnica o Projecte d'Enderroc— segons l'índex de la consulta i documentació. El document Carta es pot fer servir per enviar qualsevol altra documentació.

Fer clic a Seleccionar Arxiu per seleccionar a l'ordinador el fitxer PDF i fer clic a Continuar. S'ha d'enviar la Documentació amb caràcter general en dos PDF. S'accepten arxius amb una mida de 40Mb (si el projecte és superior a aquesta mida, es pot dividir el projecte en tants arxius com sigui necessari). Els arxius PDF no han d'estar protegits.

Es pot especificar el títol del document que s'està enviant, p.e. PDF1. En qualsevol moment es poden desar les dades fent clic al botó Desar dades i seguir el procés en un altre moment.

En aquest apartat la documentació encara no s'ha enviat al COAC i cal enviar a signar tots els documents prèviament.

Una millora significativa de la nova aplicació és la multifirma de diversos documents alhora, amb la conseqüent reducció de temps del tràmit, així com la possibilitat que els sol·licitants d'un mateix expedient signin els documents en diferents llocs i moments.

Fer clic al botó Enviar / Signar Tots per signar els documents per enviar. Si en un expedient hi ha diversos sol·licitants, caldrà que cada un realitzi el procés de signatura dels documents. Abans de fer clic al botó cal connectar la signatura electrònica (FirmaProfesional o DNIe) a l'ordinador.

L'estat dels documents es canvia a Signat, Pendent enviament. Fer clic al botó Enviar documents signats per enviar la documentació al COAC.

En aquest moment, l'expedient d'Informe d'Idoneïtat Tècnica passarà el procés de validació administratiu, que si resulta favorable, el COAC enviarà un missatge electrònic amb la comunicació a admissió a tràmit de l'expedient i la seva posterior assignació a un tècnic per a la seva revisió.


 

Pas 4. Revisió

Documentació

Si la documentació de l'expedient és correcta i compleix amb els requeriments formals de contingut documental, l'expedient serà admès a tràmit, i es donarà la data de registre de l'expedient d'inici del tràmit al COAC. En el transcurs dels dies posteriors s'iniciarà la revisió tècnica de l'expedient a càrrec del Servei de Visat del COAC. Un cop realitzada, el sol·licitant en serà degudament informat.

En aquest procés, es rebrà un missatge electrònic amb l'admissió a tràmit de l'expedient.

Si la documentació de l'expedient no compleix amb els requeriments formals de contingut documental, l'expedient no serà admès a tràmit. Es poden consultar els motius de la retenció al propi expedient dins l'apartat Notes i Revisions.

Es rebrà un missatge electrònic amb la comunicació de la retenció i l'enllaç directe a l'expedient. En aquest cas caldrà reenviar la documentació de nou per tal que sigui validada administrativament i admesa a tràmit. 

 

 

Notes i revisions

En qualsevol moment, dins l'apartat Notes i Revisions es pot accedir a les Notes efectuades pels serveis tècnics del COAC.

Les notes poden ser:
- Observacions administratives (efectuades en la revisió administrativa)
- Esmenes (que quedaran recollides en l'informe d'esmenes)
- Observacions tècniques (efectuades en la revisió tècnica)

Si la documentació de l'expedient és correcta i compleix amb els requeriments formals de contingut documental, l'expedient serà admès a tràmit, i es donarà la data de registre de l'expedient d'inici del tràmit al COAC. En el transcurs dels dies posteriors s'iniciarà la revisió tècnica de l'expedient a càrrec del Servei de Visat del COAC.

Si la documentació de l'expedient compleix amb el contingut tècnic documental, es generarà un Informe d'Idoneïtat favorable.

Si la documentació de l'expedient no compleix amb el contingut tècnic documental, es generarà un Informe d'esmenes. Per accedir a l'informe d'esmenes cal fer doble clic a la pantalla Llistat de documents per accedir a l'informe d'esmenes i clicar al botó Descarregar. Per tal d'esmenar l'expedient i pujar nous documents, fer clic al botó Afegir Document al Llistat de documents.

A la pestanya Notes i Revisions es poden afegir notes dels sol·licitants per comunicar aclariments, comentaris, etc. de l'expedient. Aquestes notes seran revisades per part de l'arquitecte visador del COAC.

Pas 5. Pagament

Quan l'expedient passa la validació tècnica, es genera un informe favorable.

Per tal de poder descarregar l'Informe d'Idoneïtat Tècnica corresponent cal haver fet efectiu un pagament previ en concepte de la seva emissió. El pagament s'ha de tramitar des del mateix expedient, a la pestanya Dades de Pagament.

En aquesta pestanya es pot escollir la forma de pagament i a nom de qui anirà la factura, permetent facturar a nom del client o del sol·licitant.

En escollir el pagament mitjançant transferència s'hauran de seguir els següents passos:

- Efectuar la transferència bancària al compte del COAC "IBAN: ES02 3183 0800 8100 0000 0976" indicant el número d'expedient. En el concepte de la transferència és important que s'informi del número d'expedient.

- Adjuntar el comprovant de l'operació

El COAC validarà la transferència i, si és correcta, es podrà descarregar l'Informe d'Idoneïtat Tècnica.

En escollir Domiciliació bancària, cal seleccionar el col·legiat COAC a qui se li carregarà l'import. El pagament es realitzarà de manera immediata.

En els dos casos fer clic al botó Enviar pagament.

Una vegada es realitza el pagament, ja es pot retirar l'Informe d'Idoneïtat Tècnica d'aquest expedient.

A l'Informe d'Idoneïtat hi haurà el número de referència que es necessita per realitzar el tràmit de sol·licitud de permís d'obres al web de l'Ajuntament de Barcelona.

Versió per a imprimirPDF version