Puntúa de l'1 al 5 els següents aspectes de les noves seccions.
Pregunta 1 2 3 4 5
Disseny del nou entorn
Facilitat d’ús
Utilitat de les gestions que pots realitzar
Impressió general
Imatge: 
© Col·legi d'Arquitectes de Catalunya

El Pla Impulsa

El Pla Impulsa del COAC és un programa d’acompanyament i suport als col·legiats que es va desenvolupar des de principis del 2013 fins el juny de 2016 amb l'objectiu d'ajudar els arquitectes col·legiats a recuperar posicions de present i futur en el mercat de treball a través de set programes diferents:1- Programa d'accés a la formació cap a nous perfils professionals
2- Programa d'accés i promoció del mercat de treball
3- Programa de millora de la competitivitat.
4- Programa de suport a emprenedors
5- Programa de suport a l'exportació
6- Programa d'acompanyament a l'exercici professional a l'exterior
7- Programa de suport i orientació social/anticrisi

Com s'ha desenvolupat?

El Pla Impulsa v oferir als arquitectes col·legiats eines i suport directe (beques, assessorament personalitzat, tallers avançats, contactes amb possibles inversors...) per tal de millorar i adaptar les seves aptituds a les noves demandes econòmiques i socials; accedir als mercats internacionals o trobar nous sectors d'activitat professional.


En aquest apartat s’inclou un resum amb els principals indicadors de participació que ha obtingut el Pla Impulsa, així com la valoració de la satisfacció de les accions realitzades i el balanç econòmic del Pla al llarg dels seus quatre anys de vida.

Accions més destacades

BEQUES DE FORMACIÓ
S'han atorgat beques d'estudis per a la realització de cursos de trànsit a nous perfils professionals i d'altres de trànsit específic per a la demanda de borses de treball internacional. 

Aquesta acció tenia com a objectiu afavorir l'accés dels arquitectes a la formació en els perfils professionals que s'han identificat amb millors expectatives en el mercat i que millor s’han adaptat a les seves capacitats potencials, com la sostenibilitat, la gestió energètica, la direcció immobiliària, el retail o el disseny de producte.

Amb aquest suport, els col·legiats han pogut demanar beques per cursar estudis de diferent tipus (màsters, graus, etc.) a l'Escola Sert del COAC i a d'altres centres de Catalunya i Espanya, en diverses àrees de coneixement relacionades amb l’arquitectura. Les beques subvencionaven el 80% de l’import del curs fins a un límit de 700 euros.

Així doncs, entre els anys 2013 i 2016, s’han realitzat fins a 5 convocatòries, amb un total de 465 arquitectes que han obtingut el suport del Pla Impulsa en forma de beca de formació.

 
ORIENTACIÓ PROFESSIONAL
Els col·legiats han tingut la possibilitat de realitzar un test d’autoavaluació de les seves competències utilitzant el sistema DISC (eina reconeguda a nivell internacional) per, posteriorment, realitzar un Seminari d’Orientació Professional. També s’han dut a terme altres accions de detecció d'oportunitats i contacte amb els mercats en col·laboració amb el SOC, Barcelona Activa i Porta 22.

Es van realitzar seminaris d'orientació professional adreçats a tots els col·legiats participants per tal de treballar, en una sessió de 4 hores de durada i en grups de 25 arquitectes com a màxim, la importància de tenir una marca personal per poder accedir a noves oportunitats professionals. Amb metodologia interactiva es va parlar sobre com generar notorietat a través del networking i les xarxes socials.

Els arquitectes col·legiats que residissin fora de l'àrea metropolitana de Barcelona podien sol·licitar que se'ls abonés el 80% del desplaçament en transport públic emprat.

 
PRÀCTICA PROFESSIONAL
Des del COAC s’han creat càpsules informatives d’ajuda per als arquitectes en la resolució de dubtes i incidències que poden sorgir en la redacció de projectes. Les càpsules contenen petits tutorials, en format vídeo o pdf, amb informació de temes específics sobre els quals s'han detectat la majoria de dubtes. Consulteu les càpsules.
 

MILLORA DE LA COMPETITIVITAT
Programa visibilitat 2.0
El desig de visibilitat és una qüestió recurrent vinculada a la pràctica de l'arquitectura. Al mateix temps, és una necessitat "comercial" i recull la voluntat de ser reconegut dins del col·lectiu.

Amb l'objectiu de donar les eines als col·legiats per poder-se posicionar dins de la xarxa i reflexionar sobre aquells aspectes importants dins del màrqueting 2.0, el Pla Impulsa va organitzar, el juliol de 2014, tres jornades relacionades amb la Visibilitat 2.0Consulteu els vídeos de les jornades.
 
Jornada sobre estratègies de comunicació
Sortir a la xarxa és com retratar-se, com ensenyar la casa. Allò que veuen de tu ets tu (professionalment parlant). Ens fa por, ens agrada i alhora sabem que ens pot ser útil. Abans de ficar-nos de ple en xarxes i eines digitals cal fer, per tant, un exercici d'autodefinició. Consulteu el programa

Jornada sobre recursos web 
Avui dia, un web ben resolt a la xarxa és de les eines més efectives de promoció. Es poden trobar moltes eines web gratuïtes o a preus molt assequibles i efectives o també es pot encarregar a empreses especialitzades. A la jornada es van veure els criteris a tenir en compte per dur a terme aquest pas amb èxit. Es va partir de la idea que és important tenir una estratègia ben definida i que el que cal és una eina per comunicar-la i que es coneguin el valor diferencial i feines representatives.Consulteu el programa.


Jornada sobre les xarxes socials
Què faig a les xarxes socials? A quantes hi he de ser? Per què serveix cadascuna? Per què és important estar a les xarxes socials? Com ho faig per estar a les xarxes socials? Què penjo i què no? Quin és el meu to? Es tractava d'una xerrada sobre eines on line, xarxes socials, grups de treballs, cooperatives 2.0, revistes digitals, blocs més influents, etc. Conceptes bàsics sobre com estructurar un missatge personal, coherent i creïble. És necessari un Community Manager o un cap de premsa? Consulteu el programa.

 
Canvi estratègic, innovació en màrqueting i internacionalització
El 2014 es va dur a terme una convocatòria de selecció d'empreses per participar als programes intensius subvencionats pel Pla Impulsa d'assessorament i suport per al canvi estratègic, innovació en màrqueting i internacionalització amb l'objectiu de dotar d'eines de millora de la competitivitat empresarial. La convocatòria anava dirigida a:
- Unitats de negoci formades per arquitectes.
- Unitats de negoci i aliances empresarials formades per arquitectes i/o equips d'arquitectes complementaris.
- Aliances entre arquitectes i/o equips d'arquitectes i altres empreses del sector (que aportin valor diferencial i d'augment de la competitivitat a la proposta).
La proposta havia d'estar liderada per un col·legiat exercent. Cada programa es composava de 60 hores de formació col·lectiva i 6 hores de tutoria individualitzada (amb un 40% de l'import subvencionat pel Pla Impulsa).
 
Programa de canvi estratègic
Adreçat a empreses d'arquitectura, empresaris individuals inclosos, amb els interessos següents: 
Nous serveis i models de negoci impulsats per arquitectes emprenedors. Canvi de model de negoci per a empreses existents amb una idea en fase inicial. Noves iniciatives de col·laboració amb posicionament diferencial.

Programa d'innovació en màrqueting
Adreçat a empreses d'arquitectura, empresaris individuals inclosos, amb els interessos següents: 
Arquitectes i empreses amb possibilitats de millora de la seva estratègia de captació de clients, vendes, màrqueting i comunicació. Noves iniciatives de col·laboració amb posicionament diferencial.

Programa d'internacionalització
Adreçat a empreses d'arquitectura, empresaris individuals inclosos, amb els interessos següents:
Grups d'exportació entre arquitectes especialistes, Grups d'exportació entre arquitectes joves i sèniors, Grups multi-sectorials d'exportació, Noves iniciatives de col·laboració d'exportació.

Accés al servei COAC Emprenedoria i Innovació
Un cop finalitzat el programa, es podia concertar una entrevista amb el servei d'atenció i assessorament personalitzat conduït per especialistes que ajudaven a seguir desenvolupant el pla de negoci i a buscar finançament per començar l'activitat.


Tallers de Treball
Entre els mesos d'abril i juny del 2013 es van organitzar tallers de treball en format de càpsules formatives obertes a tots els col·legiats. L'objectiu era posar al seu abast eines de millora de la competitivitat empresarial. Es pot consultar la documentació dels tallers realitzats als enllaços adjunts.

Canvi estratègic
"La cooperativa, una empresa de futur", a càrrec d'a+4
Document 1    Document 2    Document 3
"Com crear productes, serveis i empreses d'èxit? Introducció al design thinking, a càrrec de Buena Idea
Document 1   Document 2   Document 3   Document 4

Innovació en màrqueting
"(re)dissenya el teu projecte d'empresa", a càrrec de Maurilia Valor 
Document 1
"Millora les teves habilitats per aconseguir clients", a càrrec d'EBCCE
Document 1   Document 2

Internacionalització
"Com trobar i pactar amb partners internacionals?", a càrrec de Gestión Quattro 
Document 1
"Com obtenir encàrrecs públics en l'àmbit internacional?" , a càrrec d'ïber Geo.
Document 1


Tallers i consultories sobre innovació estratègica
-Generació de noves idees de negoci innovadores (2014). Aprendre a identificar noves idees de negoci innovadores nascudes de la interrelació del sector de l’arquitectura i de les capacitats i habilitats de l’arquitecte i altres sectors. Consulta el vídeo de la jornada.

Gestió de l’economia d’un despatx d’arquitectes (2014) Com tenir un control financer de l'activitat empresarial i com focalitzar-ho en la consecució de resultats. Consulta el vídeo de la jornada.

Tallers gratuïts pels arquitectes col·legiats: A banda, s'han ofert sessions de consultoria estratègica personalitzada i individual per ajudar els col·legiats a desenvolupar els seus projectes d’empresa.

 
EMPRENEDORIA
L'èxit d'aquest programa l'ha acabat convertint, a finals del 2014, en un servei del COAC independent del Pla Impulsa: COAC Emprenedoria. Durant els primers 2 anys s’han dut a terme jornades, actes, sessions i fòrums amb un total de 700 participants.

El servei d’Emprenedoria ofereix una atenció i assessorament personalitzat als col·legiats amb una idea, projecte o servei innovador que desitgin obtenir inversions per a continuar innovant mitjançant un equip de tècnics especialitzats.

El funcionament del programa segueix el model de casos d'èxit desenvolupats per altres col·legis professionals, com ara el Col·legi Oficial de Metges de Barcelona (COMB). Així, el COAC va posar en marxa un programa de suport als arquitectes emprenedors amb assessorament personalitzat, tallers d'iniciació a l'emprenedoria i convenis de col·laboració amb diferents agents públics i privats relacionats amb la innovació a Catalunya.

Destaquem els següents actes dels inicis del programa:

Jornada "La Propietat Industrial i els projectes d'emprenedoria"
Vídeo de la jornada
Consulteu el programa

Jornada "Què busquen els inversors?"
Vídeo de la jornada
Consulteu el programa

Jornada "Cerca d'oportunitats i generació d'idees de negoci per arquitectes"
Vídeo de la jornada

 
INTERNACIONALITZACIÓ. BOSSA DE VIATGE
L’objectiu de la Bossa de Viatges ha estat recolzar la internacionalització dels arquitectes i l’arquitectura de Catalunya tot facilitant la presència dels col·legiats en els mercats a l’exterior. Així, els viatges de negocis i d’altres supòsits relacionats amb l’arquitectura s'han contemplat com a objecte de subvenció, havent-se subvencionat fins a un 50% del bitllet (amb un límit màxim per viatge).
 
En total s’han atorgat 26 subvencions per bossa de viatges atorgades en el marc del Pla Impulsa. 

Com a suport a la internacionalització, el Col·legi d'Arquitectes de Catalunya va produir una sèrie de cinc vídeos que tenen com a protagonistes cinc empreses d'arquitectura participants al Pla Impulsa que ja han afrontat aquest procés. Consulteu-los aquí.

"Cercant el meu avantatge competitiu". Per Rafael de Villasante, soci d'Emprend
Fins fa poc al nostre país l’arquitecte ha estat generalista, fent de tot en funció del que demanés el seu client i pensant que l’especialització li restava oportunitats. Per contra, el mercat internacional exigeix una especialització, fer de tot suposa que no fas res bé. Rafael de Villasante te una “súper” especialització. Ha sabut integrar el coneixement de país que li aporta el seu partner, amb el seu avantatge competitiu, centrant la seva empresa en aquest i conservant-lo en el temps amb una innovació constant

"Reactiva o Proactiva, aquesta és la qüestió". Per Patricio Martínez i Maximià Torruella, socis de Pm, M
Pm, Mt ja ha finalitzat l'Hospital del Puyo a Equador i actualment en té 3 més en construcció a diferents països. Ha desenvolupant propostes a Perú, Colòmbia, Guatemala i Angola. Fer el pla internacional els ha desvelat el que els calia, i ara es troben en el procés de fer el pla de la seva empresa que, a més, inclou un pla internacional

"Estic preparat per la internacionalització?" per Octavio Mestre, Soci d'Octavio Mestre Arquitectes
L’èxit de l'estudi Octavio Mestre Arquitectes ha estat concentrar la seva activitat en països francòfons, Suïssa i especialment França on s’ha col·legiat, països propers en molts aspectes a nosaltres i on aprecien la seva feina i és considerat un arquitecte local. 

"Quins països triar?" per Elena Puigmal, Directora de Batlle i Roig 
Batlle i Roig des de l'any 2012 està planificant detalladament la seva expansió internacional, ha sabut aprendre de les seves experiències prèvies i dissenyar un Pla Internacional que li està servint de guia havent definit ja 2 models d'introducció en països objectius i dissenyat un posicionament clar i atractiu.

"La teoria del win & win: El partner" per Enric Soler, Soci de SOB Arquitectura
SOB Arquitectos s’ha focalitzat a Amèrica Llatina, havent consolidat un equip de col·laboradors i partners de confiança, tant en origen com a destí, amb els que pot controlar eficaçment els diferents projectes i oferir un producte que respon al seu avantatge competitiu, la qualitat prefixada i el que demana el mercat.

 
XARXA DE CORRESPONSALS
El COAC va posar en marxa una xarxa amb arquitectes que ja treballen a l'exterior amb l'objectiu d'acompanyar aquells qui volien fer el pas. Aquesta xarxa d'arquitectes corresponsals establerts a diferents països, la qual ha continuat creixent amb els temps, actuen en nom del COAC com a enllaç entre els professionals desplaçats i les institucions professionals i col·legials de cada indret.

Amb aquesta Xarxa de Corresponsals es pretén, a partir de l'intercanvi d'informació i l'ajut mutu, augmentar les oportunitats per treballar fora de la forma més qualificada possible, mantenint alhora els vincles amb Catalunya i els arquitectes que hi segueixen exercint.

A l'acabament del Pla Impulsa, i abans de formar part del Servei Internacional, la Xarxa de corresponsals del COAC comptava amb 37 representants en 36 ciutats de 34 països a tot el món.

Com ser corresponsal del COAC
El càrrec de corresponsal, que s'exerceix de manera voluntària i gratuïta, té una durada inicial d'un any, en el decurs del qual el COAC ofereix als corresponsals el suport administratiu i de gestió necessari. 

 
Requisits per presentar-se:
- Estar col·legiat al nostre Col·legi en qualsevol modalitat de col·legiació.
- Estar exercint la professió i residir al mateix país estranger on se sol·licita la corresponsalia des de fa un any, com a mínim.
- Estar disposat a fer seguiment dels contactes amb les institucions col·legials i professionals i fer d'enllaç amb els arquitectes del COAC que ho necessitin.

Revista dels Corresponsals i corresponsalies
Consulteu la Revista de Corresponsals

Podeu accedir a les Corresponsalies COAC i loguinar-vos per veure les dades de contacte dels corresponsals i la informació dels països.

Vegeu un vídeo dels corresponsals del COAC en què expliquen com es veu l'arquitectura catalana des de l'estranger


 
PROGRAMA SOCIAL

El Programa Social va consistir en un servei d'acollida, assessorament i orientació per als col·legiats amb majors necessitats socials i familiars, en què les treballadores socials atenien totes les consultes mitjançant una cita prèvia. Atenent a situacions especialment greus, estava prevista la reducció de la quota col·legial per tal que el professional no hagués de renunciar a la seva vinculació amb el Col·legi per motius econòmics i, en alguns casos, la condonació o el fraccionament del deute. 

En total, en aquests tres anys i mig s'han atès 275 arquitectes amb 255 reduccions de quota atorgades i 24 condonacions de deute.

Indicadors

Consulta un resum de tots els indicadors del Pla Impulsa un cop finalitzat aquí.


Versió per a imprimirPDF version