Puntúa de l'1 al 5 els següents aspectes de les noves seccions.
Pregunta 1 2 3 4 5
Disseny del nou entorn
Facilitat d’ús
Utilitat de les gestions que pots realitzar
Impressió general

Directori de serveis del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya

SUPORT
PROFESSIONAL

VISAT I REGISTRES
 • Accés i atenció en el visat
 • Emissió de certificats
 • Certificats i registres curriculars
SECRETARIA TÈCNICA
 • Orientació sobre drets i deures professionals
 • Suport en resolució de qüestions sobre l'exercici professional
OFICINA CONSULTORA TÈCNICA
 • Accés a informació tècnica bàsica
 • Accés a informació sobre subvencions
 • Servei d'Informació Tecnològica
 • Suport tècnic
 • Servei de documentació
 • Instruments d'ajuda en la redacció de projectes
OFICINA DE CONCURSOS
 • Actualitat sobre concursos i licitacions
 • Butlletí electrònic personalitzat
 • Assessorament jurídic i tècnic
SUPORT JURÍDIC
 • Resolució de consultes legals
 • Servei de documentació
 • Reclamació extrajudicial d'honoraris
 • Assessorament fiscal temes generals
COMISSIÓ D'INCIDÈNCIES I RÈGIM DISCIPLINARI
 • Suport en conflictes i incidències
 • Suport en temes de règim disciplinari
SECRETARIA
 • Atenció al col·legiat
 • Emissió de certificats
SUPORT INFORMÀTIC
 • Atenció al col·legiat
 • Servei de correu electrònic
 • Allotjament de pàgines web col·legiats

FOMENT DE LA
FORMACIÓ I OCUPACIÓ

ESCOLA SERT
 • Formació contínua
 • Campus Professional
 • Càpsules formatives
 • Descomptes en formació
EMPRENEDORIA
 • Jornades divulgatives
 • Xarxa professional a Linkedin
 • Altaveu de l'Emprenedor
 • Participació a fòrums d'inversió
 • Programes de formació específics
BT I ORIENTACIÓ PROFESSIONAL
 • Borsa d'ofertes professionals
 • Borsa de peticions de ciutadans
 • Jornades d'orientació professional
 • Consultoria orientació professional
INTERNACIONAL
 • Dimarts internacionals
 • Xarxa professional a Linkedin
 • Atenció personalitzada
 • Servei de documentació

PROMOCIÓ
DE L'ARQUITECTURA

ARXIU HISTÒRIC
 • Atenció i consulta presencials
 • Arxitectura, base de dades on line
 • Servei didàctic
 • Descompte en reproducció de documents
ARXIU FOTOGRÀFIC
 • Atenció i consulta presencials
 • Arxitectura, base de dades on line
BIBLIOTECA
 • Atenció i consulta presencial
 • Accés al catàleg i consulta
 • Préstec
ACCIÓ CULTURAL
 • Accés a actes i exposicions
 • Consulta publicacions
 • Subscripció revista Quaderns

REPRESENTACIÓ
DELS ARQUITECTES

REPRESENTACIÓ INSTITUCIONAL
 • Relacions institucionals
 • Acció sobre les Adm. Públiques
 • Representació al CSCAE
PARTICIPACIÓ EN ELS ÒRGANS DE GOVERN
 • Processos elecció Òrgans Govern
 • Deganat Obert
TASCA LEGISLATIVA
 • Impuls de textos legislatius
 • Impuls del debat arquitectònic
IMPULS I SUPORT A LA COOPERACIÓ ENTRE ARQUITECTES
 • Grups de Treball
FOMENT DEL DEBAT ARQUITECTÒNIC
 • Agrupacions
COMUNICACIÓ INTERNA, EXTERNA I MÀRQUETING
 • Atenció als mitjans de comunicació
 • Butlletins informatius
 • Web arquitectes.cat
 • Xarxes socials
 • Recull de premsa