Escola Politècnica Superior de la UdG

Oberta la convocatòria de les Estades en l'entorn laboral de la UdG

Imatge: 
© Escola Politècnica Superior de la UdG

L'Escola Politècnica Superior de la Universitat de Girona ha obert el termini de publicació d'ofertes de places de pràctiques, dins el programa Estades en l’Entorn Laboral, pel "Segon semestre curs 2016-17".

Com a novetat en les convocatòries d’aquest curs 2016-17, d'acord amb el "Reglament de l'Escola Politècnica Superior per a les pràctiques acadèmiques externes dels estudis de grau i màster", les ofertes de pràctiques curriculars han d'incloure obligatòriament una retribució mínima per a l'estudiant per part de l'entitat receptora.

L’Escola Politècnica Superior va posar en marxa, durant el curs 2005/2006, les Estades en l’Entorn Laboral (EEL) a través de la Sotsdirecció de Relacions amb Empreses. Amb aquesta iniciativa vol millorar la qualitat i el control acadèmic de les pràctiques en empresa i, alhora, augmentar l’interès i la satisfacció del teixit empresarial respecte a l’acolliment d’estudiants.

Els despatxos que vulguin acollir a un estudiant en pràctiques ho han de fer a través de la plataforma web de les Estades (http://eps.udg.edu/eel), que gestiona l’Oficina de Relacions amb Empreses de l’Escola Politècnica Superior de la UdG. Tel. 972 41 83 74  A/e: empresa@eps.udg.edu

 

3/02/2017
Tornar