Ebre

President

Joan-Manuel Margalef i Miralles

Secretària

Laura Ismael i Segarra

Tresorera

Gemma Balada i Franch

Vocal

Antoni Josep López i Daufí

Versió per a imprimirPDF version