fotografia en blanc i negre de l'interior de la planta 0 del COAC

Convoquem un Concurs de projectes per als espais del Centre Obert d’Arquitectura de Barcelona

Imatge: 
© Fons F. Català-Roca. Arxiu Històric del COAC - 50è aniversari
El COAC convoca aquest concurs amb la voluntat de transformar els espais públics de la seva seu de plaça Nova en Centre Obert d’Arquitectura de Barcelona, punt de trobada entre ciutadans i arquitectes, espai comú de debat i reflexió amb l'objectiu de conscienciar la societat contemporània sobre el rol de l’arquitectura i, alhora, impulsar la recerca en el camp de l’arquitectura.

Després de la recent renovació de la façana de l’edifici, culminada l’any 2018, i aprofitant el seu enclavament privilegiat, fem ara un nou pas endavant amb l’objectiu de reforçar la seva vinculació amb la ciutadania, fent-lo alhora més versàtil i accessible.

Objecte del Concurs
Les propostes hauran de referir-se a les plantes primera i segona, la coberta de la primera planta, l’altell, la planta baixa i les plantes soterrades de l’edifici de plaça Nova (exceptuant els espais del bar i de la planta segona soterrani, ocupada per la Cooperativa Jordi Capell).

Així mateix, s'haurà de garantir l’accessibilitat a tots els nivells, i les propostes presentades hauran de respectar els elements que consten protegits segons el Catàleg de Patrimoni Arquitectònic de l’Ajuntament de Barcelona, tenint en compte que es tracta d’un edifici del Moviment Modern inclòs al Registre DOCOMOMO Ibérico.


Bases
Es convoca un concurs de projectes amb intervenció de Jurat, que se celebrarà en dues fases, contemplant dues opcions de participació per a la primera fase.

En aquesta primera fase es podrà presentar de forma anònima una idea-proposta sobre l’objecte del contracte (opció 1), o bé l’explicació d’un projecte propi prèviament executat que sigui similar al de l’objecte del concurs (opció 2). Els 8 equips seleccionats per a la segona fase rebran una compensació de 5.000 euros.

Jurat
El Jurat estarà format pels següents membres:
· Assumpció Puig, degana
· Josep Ferrando, vocal de Cultura
· Sandra Bestraten, presidenta de la Demarcació de Barcelona
· Eva Serrats, membre del Consell Rector de la Cooperativa
  Jordi Capell
· Anna Ramos, directora de la Fundació Mies Van der Rohe
· Marc Aureli Santos, director de Patrimoni Arquitectònic 
  d'Ecologia Urbana de l’Ajuntament de Barcelona
· Eugeni Bach, arquitecte
· Jordi Badia, arquitecte
· Piet Eckert, arquitecte

Termini de presentació
La sol·licitud de participació i la documentació corresponent es presentaran a la Secretaria de qualsevol Demarcació o Delegació del COAC abans del dia 21 de juny a les 14 h.

Documentació
Consulta aquí les Bases Administratives
Descarrega el Plec de Prescripcions Tècniques

Podeu consultar la documentació annexa al web de concursos del COAC o bé demanar-la a l’Oficina de Concursos.
30/05/2019
Tornar