Puntúa de l'1 al 5 els següents aspectes de les noves seccions.
Pregunta 1 2 3 4 5
Disseny del nou entorn
Facilitat d’ús
Utilitat de les gestions que pots realitzar
Impressió general
Contractes i convenis

Contractes de dret privat 2018


Contracte de prestació de serveis de l’arquitecta Sra. Anna Prats Iraola.

Ampliació de contracte a SIMC3 per a les obres de renovació de la seu de Plaça Nova del COAC.

Contracte de lloguer d’espais amb l’empresa Invita Events Management, S.L. a la Demarcació de Girona.

Contracte de patrocini entre la Demarcació de Girona del COAC i ASEMAS.

Contracte de patrocini entre Serralleria Joan i COAC

Contracte de patrocini entre SIMC3 i COAC.

Ampliació de Contracte a SIMC3 per a les Obres de Renovació de la Seu de Plaça Nova del COAC.

Contracte de Comissariat del Projecte Unveiled affinities. “Quarderns d’Arquitectura i Urbanisme” in Europe.

Contracte de Prestacions de Serveis amb Sellbytel per la Gestió del Desbordament de Trucades d’Atenció Telefònica.

Compra de Switchs per a la seu de Plaça Nova.

Contracte COAC-TIVIDABO.

Contracte entre el COAC i AV tècnic Sistemes Audiovisuals, pel servei de manteniment dels equips audiovisuals de les sales de reunions de l’Escola Sert.

 Renovació del contracte entre el COAC i QUALITA SOLUTIONS & CONSULTING, SL pel manteniment preventiu, correctiu i evolutiu de l’aplicació JD Edwards Enterprise One, versió 9.1. instal·lada als servidors del COAC.

Contracte entre el COAC i ROCA SALVATELLA, SL, per la realització d’un servei de consultoria per redissenyar el procés de visat de projectes.

Contracte entre el COAC i GNL RUSELL BEDFORD AUDITORS, SL pels serveis de comptabilitat analítica 2018.

Contracte entre el COAC i la Fundació Ginesta-Interpas per a l’enviament de 8.000 catàlegs a l’empresa TRES GRIFERIA als arquitectes col·legiats que volen rebre publicitat.

Contractació de cessió d’espais a la Fundació DOCOMOMO Ibérico, per la incorporació de dues persones en un lloc de treball.

Contracte entre la Demarcació de Girona del COAC i la Comunitat de Sant Egidi pel lloguer d’espais a empreses a efectes publicitaris.

Contracte entre el COAC i ESCOFET 1886, SA, per la celebració de la X Biennal Internacional de Paisatge els dies 26,27,28 i 29 de setembre de 2018 a Barcelona.

Contracte entre el COAC i HUNTER INDUSTRIES, INC, per la celebració de la X Biennal Internacional de Paisatge els dies 26,27,28 i 29 de setembre de 2018 a Barcelona.

Pròrroga del contracte entre el COAC i l’ITEC, per la prestació de serveis d’assessorament tècnic als arquitectes.

Contracte entre el COAC i la FUNDACIÓ ORFEÓ CATALÀ-PALAU DE LA MÚSICA CATALANA, per l’organització i desenvolupament de la X Biennal Internacional del Paisatge el dies 27 i 28 de setembre del 2018.

Contracte entre el COAC i LA FUNDACIÓ BOSCH AYMERICH per l’organització de l’exposició Col·leccions COAC.17/ Josep Maria Bosch Aymerich.

Contracte de patrocini entre el COAC i la FUNDACIÓ CATALUNYA CULTURA, per la col·laboració en la X Biennal Internacional del Paisatge els dies 26,27,28 i 29 de setembre de 2018 a Barcelona.

Contracte de prestació de serveis entre el COAC i l’Ajuntament de Sabadell per a l’assessorament relatiu a tres concursos de projectes en relació al Parc del Nord, la Masia de Can Uriach i el Mercat de Campoamor de Sabadell.

Contracte d’encarregat de tractament de dades personals entre el Col·legi d’Arquitectes de Catalunya i Arquitectura Lúdica per a la gestió i organització del viatge de l’AADIPA relacionat amb el Curset d’enguany.

Contracte de prestació de serveis per atendre el volum de tasques del Departament de Visat de la Demarcació de Girona, amb l’arquitecta Marta Soro.

Contracte de prestació de serveis amb l’arquitecte David Codinach Sala, per cobrir les tasques de Secretari Tècnic de la Demarcació de Girona.

Contracte de patrocini entre la Demarcació de Girona del COAC i l’Associació Archikidz per dur a terme un taller d’arquitectura per a nens i nenes.

Contracte entre el COAC i ABAST SYSTEMS & SOLUTIONS, SL per a la prestació del servei de consultoria en seguretat informàtica.

Contracte entre el COAC i els senyors Català Pedersen per a la compravenda d’imatges del Fons Català-Roca.

Contracte de manteniment i assistència tècnica d’un escàner Canon per a l’Arxiu Històric.

Contracte de prestació de serveis entre el COAC i la Sra. Marta Poch Martínez de Azagra per la realització de la comunicació de la 4a Edició del Premi Europeu d’Intervenció en el Patrimoni Arquitectònic.

Contracte de prestació de serveis entre la Demarcació de Girona del COAC i l’arquitecta Dana Palmada Castells, per realitzar les tasques de responsable de les activitats col·legials a desenvolupar a la Delegació de l’Alt Empordà.

Contracte de prestació de serveis entre la Demarcació de Girona del COAC i l’arquitecte Francesc Baquer Font, per les tasques de responsable de les activitats col·legials a desenvolupar a la Delegació Garrotxa-Ripollès.

Contracte entre el COAC i el Sr. David Ferrer i Bastida, arquitecte, per l’assessorament en l’adquisició de llibres d’Arquitectura per a la Biblioteca del COAC.

Contracte entre el COAC i el Sr. Josep Ignasi de Llorens Duran, arquitecte, per l’assessorament en l’adquisició de llibres d’Arquitectura per a la Biblioteca del COAC.

Contracte entre el COACI Instal·lacions Arquitectòniques, SL (AIA) per suport a L’OCT en el servei de consultoria d’instal·lacions.

Contracte entre el COAC i l’Editorial Alpha, SL per la compravenda de l’Obra l’Aurea Dicta de Miquel Barceló.

 

 

 

 

 

(I) En compliment del previst a l'article 10.1 de la Llei 19/2014 de Transparència, accés a la informació pública i bon govern, es publica el llistat dels contractes que resulten d'interès general. 

(II) Els col·legiats que desitgin conèixer el contingut d'algun dels contractes poden adreçar una petició en aquest sentit enviant un correu electrònic a l'adreça transparencia@coac.net indicant l'any i el títol del contracte. 
En qualsevol cas, el text dels contractes no es traslladarà literalment en atenció al previst als articles 20 i concordants de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, i també en atenció al previst a la Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal.

(III) La consulta dels contractes anteriors al mes de gener de 2017 pot formalitzar-se a través de l'apartat 
Accés a la informació pública. 

Torna a la pàgina principal de Transparència