PREUS DE VISAT (DESEMBRE 2011)

Aquests són els preus que van entrar en vigor el dia 1 de desembre de 2011.

El PDF conté la informació per al càlcul del preu d'expedients de visat obligatori així com els preus per als documents de visat voluntari.

Vegeu també el "Full de càlcul per a l'estimació del preu de visat obligatori".