PREUS DE VISAT (JULIOL 2016)

Aquest document conté la informació per al càlcul de l'import de visat dels expedients d'edificació (incloses les legalitzacions), tant si són de visat voluntari com si són de visat obligatori.

Aquests preus són d'aplicació per als expedients amb data de registre a partir de l'1 de juliol de 2016.

Vegeu també el "Full de càlcul per a l'estimació del preu de visat obligatori".