Puntúa de l'1 al 5 els següents aspectes de les noves seccions.
Pregunta 1 2 3 4 5
Disseny del nou entorn
Facilitat d’ús
Utilitat de les gestions que pots realitzar
Impressió general

Órganos Centrales

Plaça Nova, 5
08002 Barcelona
Tel. centralita: 93 301 50 00
coac@coac.cat

Teléfono de atención al arquitecto: 93 306 78 03

Teléfono de atención al ciudadano: 93 306 78 41


 

Dirección General

Tel. 93 306 78 16
dgcoac@coac.cat
 

Archivo Histórico y Fotográfico

Tel. 93 306 78 43 
arxiuh.bcn@coac.cat i arxiufotografic@coac.cat 

Asesoría Jurídica

Tel. 93 306 78 03 
jur.bcn@coac.cat 

Biblioteca

Tel. 93 306 78 05 / 21
bibl.bcn@coac.cat  

Bolsa de Trabajo

Tel. 93 552 08 40 
borsa.bcn@coac.cat 

Comisión de Incidencias

Tel. 93 306 78 61
secretariatecnica@coac.net

Comunicació - Prensa

Tel. 93 306 78 45
comunicacio@coac.cat

Contabilidad

Tel. 93 306 78 03 
comptabilitat@coac.net

Decanato

Tel. 93 306 78 13
deganat@coac.cat
 

Deontología

Tel. 93 306 78 61
secretariatecnica@coac.net

Departamento de Cultura

Tel. 93 306 78 06
cultura@coac.cat
 

Escola Sert

Arcs, 1-3, 5ª planta
Tel. 93 306 78 44 
infosert@coac.cat 

Exposiciones y conferencias

 

Tel. 93 306 78 25 
activitatsculturals@coac.cat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Internacional

Tel. 93 306 78 20 
internacional@coac.cat

Márqueting 

Tel. 93 306 78 14
rrcc@coac.cat
 

Oficina Consultora Técnica

octsecretaria@coac.net

Oficina de Concursos

Tel. 93 306 78 23 
infoconcursos@coac.net 

Oficina de Paisaje

Tel. 93 552 08 42
ofpaisatge@coac.cat
 

Publicaciones

Tel. 93 306 78 06
publicacions@coac.cat
 

Secretaría

Tel. 93 306 78 03
secretaria@coac.cat

Secretaría técnica

93 306 78 61

Soporte Informático

93 306 78 03


Visado

Tel. 93 306 78 03
visat.bcn@coac.cat
 

Agrupaciones

Tel. 93 306 78 28
agrupacions@coac.cat

Agrupación de Arquitectos para la Defensa y la Intervención en el Patrimonio Arquitectónico (AADIPA)
aadipa@coac.cat
Agrupación de Arquitectos Expertos Periciales, Forenses y Mediadores (AAEPFMC)
aaepfc@coac.cat
Agrupación de Jóvenes Arquitectos (AJAC)
ajac@coac.cat
Agrupación de Arquitectos al Servicio de la Administración Pública (AASAP)
aasap@coac.cat
Agrupación de Arquitectos Urbanistas (AAUC)
aauc@coac.cat
Agrupación Arquitectura y Sostenibilidad (AuS)
auscatalunya@coac.cat
Agrupación de Arquitectos Veteranos de más de 60 años y jubilados (AV)Printer-friendly versionPDF version