ESert
Postgrau en GESTIÓ ENERGÈTICA d'EDIFICIS. Intervenció real sobre edificis terciaris (4a ed.)
EBC1150503
COAC

Lloc
COAC - Carrer Arcs
Carrer Arcs, 1-3, 5a planta
08002 Barcelona (Barcelona)
93 306 78 44

Dates
Del 26/11/15 al 26/01/17,
Horari

Dijous de 16.00 h a 20.00 h,
Durada 80 hores  

Director/docent
Fabián López (dr. arquitecte i consultor ambiental), Anna Puig-Pey (dra. arquitecta) i M.Lluisa Sánchez (arquitecta i consultora instal·lacions),
Idioma Català El cobrament de la matrícula es farà efectiu abans de l'inici del curs o mòdul de postgrau.


(*) No col·legiats, Arquitectes habilitats d'altres col·legis, simpatitzants simples, amics i altres professionals.
(**) Arquitectes joves i estudiants d'arquitectura donats d'alta a COACJOVE.

A qui va dirigit

   

Arquitectes i altres tècnics projectistes del sector de l’edificació i l’arquitectura interessats en desenvolupar la intervenció en els edificis existents amb l’objectiu de reduir la seva despesa energètica. El programa està dirigit especialment als arquitectes que es vulguin posicionar com a gestors energètics de referència, un dels perfils professionals amb més potencial d’ocupació en el context actual.

Ajuts a la formació: 
Oberta la convocatòria de beques del PLA IMPULSA. Per a més informació sobre les beques, envieu un e-mail a  plaimpulsa@coac.cat o bé truqueu al 93 306 78 14 de 9 a 17h

L'ESTRATÈGIA CATALANA DE RENOVACIÓ ENERGÈTICA D'EDIFICIS 

POSADA EN MARXA ESTRATÈGIA CATALANA DE RENOVACIÓ ENERGÈTICA D'EDIFICIS (ECREE)  

EL GESTOR ENERGÈTIC D'EDIFICIS, NOU PERFIL PROFESSIONAL

BARCELONA LIDERA EL PROJECTE GROW SMARTER

 

Documentació 

    

Objectius

L’objectiu del curs consisteix en desenvolupar el coneixement necessari per reduir la despesa energètica en un edifici incidint en el seu ús i sense inversió econòmica. El programa del Postgrau es desenvolupa a través de la metodologia learning by doing amb actuacions reals sobre edificis existents. En grups de fins a cinc alumnes es realitzarà la diagnosi a diversos edificis existents terciaris, públics i privats: un establiment hoteler, un equipament esportiu i un equipament escolar; en els quals es desenvoluparà una proposta de millores de la gestió energètica així com una primera aproximació a la seva implementació i resultats, tot incidint en la gestió de les instal·lacions, l’adequació de la facturació i les disfuncions de programa o de comportament dels usuaris.

Programa

Ja podeu consultar el Programa complet del Postgrau.

DESCARREGAR EL PROGRAMA COMPLET  (actualitzat 20.11.15)

 

         

 

PROGRAMA RESUMIT 

M1 MODEL DE GESTIÓ ENERGÈTICA D’EDIFICIS
Lloc: Escola Sert COAC. C.Arcs 1-3, 5a planta.
Curs presencial i per Videoaula a través d'Internet
Durada-Dates-Horaris: 32 hores Del 26/11/15 al 4/02/16 Dijous de16.00 h a 20.00 h

 • Sessió 1. Presentació del curs. Gestió de l’ús eficient en edificis col·lectius. L’arquitecte com a gestor energètic i les seves possibilitats d’ocupació. Eines de comunicació
 • Sessió 2. Marc normatiu, ambiental i social
 • Sessió 3.  Actuacions sobre el funcionament de l’edifici i casos d’estudi
 • Sessió 4. Gestió energètica dels edificis: conceptes basics en Certificació i Auditoria Energètica
 • Sessió 5. Gestió energètica dels edificis: Auditoria Energètica i implantació ISO50.001.
 • Sessió 6. Gestió energètica dels edificis: Estalvi energètic en l’optimització en l’ús de les instal·lacions
 • Sessió 7. Gestió energètica dels edificis: Anàlisis facturació i optimització de consums
 • Sessió 8. Exemples de implantació del Protocol Marie i de la metodologia ISO 50.001

 

M2_ INTERVENCIÓ REAL SOBRE EDIFICIS. DIAGNOSI, PLA D’ACCIÓ, IMPLANTACIÓ
Llocs: Escola Sert COAC. C.Arcs 1-3, 5a planta + Sessions en els Edificis Casos d’estudi
Durada-Dates-Horaris: 32 hores Del 18/02/16 al 27/05/16 Dijous de 16.00 h a 20.00 h

 • Sessió Tutoria 1. Visita als edificis
 • Sessió Tutoria 2. Anàlisi de dades: presa de dades i anàlisi de l’edifici
 • Sessió Tutoria 3. Diagnosi i Balanç Energètic 1a part
 • Sessió Tutoria 4. Diagnosi i Balanç Energètic 2a part. Entrega Fitxa Anàlisi Edifici
 • Sessió Tutoria 5. Pla d’acció. Desenvolupament, revisió, línia de base i sistema seguiment, presentació
 • Sessió Tutoria 6. Implantació de les accions i simulació d’estalvis
 • Sessió Tutoria 7. Seguiment de la implantació de les accions, anàlisi no conformitats i accions correctives
 • Sessió Tutoria 8. Verificació i conclusions. Auditories i reunió amb la direcció, conclusions i revisió general.

 

M3_SEGUIMENT DE IMPLANTACIÓ DE MILLORES i VERIFICACIÓ D’ESTALVIS
Lloc: Escola Sert COAC. C.Arcs 1-3, 5a planta
Durada-Dates-Horari: 16 hores Del 16/06/16 al 26/01/17 
Dijous de 16.00 h a 20.00 h

 • Jornada seguiment amb revisió dels treballs, protocol de seguiment i calendari i compromisos
 • Presentació d’Auditories , amb revisió de protocol de seguiment, conclusions i noves fites. Resolució de dubtes.
 • Jornada seguiment, amb revisió de protocol de seguiment, conclusions i noves fites. Estratègies per mantenir la dinàmica de implantació.
 • Presentació d’Auditories. Conclusions implantació i estalvis obtinguts. Document de síntesi. Definició de l’estratègia de seguiment continua.

 

EDIFICIS POSTGRAU GESTIÓ ENERGÈTICA D'EDIFICIS 4a ED.

 • A determinar
 • A determinar
 • A determinar

Aclariments

Acreditacions:

Tipus de certificats
En els cursos de Postgrau es lliurarà un certificat d'aprofitament a totes les persones que hagin realitzat satisfactòriament el 80% de les pràctiques i assistit com a mínim al 80% de les sessions presencials.
Si s'assisteix a més del 80% de les classes i no es realitzen més del 80% de les pràctiques, es lliurarà un certificat d'assistència.
Les pràctiques seran qualificades com a satisfactori, a esmenar o no presentat.
La dedicació per part dels matriculats de les pràctiques proposades s'estima en un màxim de 1 hora per cada 4 hores lectives, que es reconeixeran en el certificat d’aprofitament.

Preus i matrícula

Preus del Postgrau:
1.280 € / 1.120 € / 960 €

10% descompte per matriculació al Postgrau:
1.152 € / 1.008 € / 864 €

10% descompte addicional per matriculació al Postgrau abans del 12.11.15:
1.024 € / 896 € / 768 €    Preus actius

La inscripció al postgrau realitzada 15 dies abans del seu inici permetrà, als arquitectes col·legiats COAC, fraccionar el pagament en terminis mensuals sense interessos (s'ha de sol·licitar a l'apartat comentaris del formulari de matriculació).

Les anul·lacions d’una matrícula han de ser comunicades per escrit i comportaran el càrrec corresponent al 50% de l’import de la mateixa en concepte de despeses administratives fins a 15 dies naturals abans de l’inici del curs.

En el cas que l’anul·lació de la matrícula, es produeixi quan ja ha començat el curs, es passarà el càrrec total de l’import de la mateixa.

L'Escola Sert COAC es reserva el dret d'anul·lar o ajornar un curs o postgrau si considera insuficient el nombre de matriculats.

Per poder reconèixer la formació de Postgrau/Màster professional i emetre el corresponent diploma, és necessari que l'alumne que no estigui col·legiat al COAC, ens aporti la titulació del Grau corresponent. 

 

Els despatxos que tenen contractats els serveis complementaris del COAC poden oferir formació a un arquitecte del seu equip amb el 25% de descompte (encara que aquest no estigui col•legiat al COAC, tot i que s'haurà d'acreditar la seva vinculació a la societat).

 

Informació completa, Inscripcions i novetats a:
www.arquitectes.cat/escolasert

facebook twitter Likedin gooogle+
Col·legi d'arquitectes de Catalunya
Escola Sert · C/Arcs 1-3
08002 Barcelona
93 306 78 44 · infosert@coac.net
uia
ula
CSCAE

Lloc
COAC - Carrer Arcs
Carrer Arcs, 1-3, 5a planta
08002 Barcelona (Barcelona)
93 306 78 44

Dates
Del 26/11/15 al 26/01/17,
Horari

Dijous de 16.00 h a 20.00 h,
Durada 80 hores  

Director/docent
Fabián López (dr. arquitecte i consultor ambiental), Anna Puig-Pey (dra. arquitecta) i M.Lluisa Sánchez (arquitecta i consultora instal·lacions),
Idioma Català El cobrament de la matrícula es farà efectiu abans de l'inici del curs o mòdul de postgrau.


(*) No col·legiats, Arquitectes habilitats d'altres col·legis, simpatitzants simples, amics i altres professionals.
(**) Arquitectes joves i estudiants d'arquitectura donats d'alta a COACJOVE.