ESert
Postgrau en SALUT i HARMONIA DE L'HÀBITAT (4a ed.)
EBC1160201
COAC

Lloc
COAC - Carrer Arcs
Carrer Arcs, 1-3, 5a planta
08002 Barcelona (Barcelona)
93 306 78 44

Dates
Del 4/02/16 al 17/06/16,
Horari

Dijous de 16.00 h a 20.00 h,
Durada 88 hores  

Director/docent
Gabriel Barbeta, doctor arquitecte, i Pilar Palau, interiorista,
Idioma Català El cobrament de la matrícula es farà efectiu abans de l'inici del curs o mòdul de postgrau.


(*) No col·legiats, Arquitectes habilitats d'altres col·legis, simpatitzants simples, amics i altres professionals.
(**) Arquitectes joves i estudiants d'arquitectura donats d'alta a COACJOVE.

A qui va dirigit

Arquitectes, estudiants, i altres professionals del sector de l’edificació i l’arquitectura. En l’actualitat les noves demandes de la societat s’orienten cap a l’exigència d’un habitat saludable, de manera que cada vegada resulta més necessari un nou perfil professional capaç de integrar els coneixements en salut dins una visió global i transversal de l’arquitectura.

 

Objectius

El curs dóna les eines i paràmetres per avaluar i analitzar patologies dels edificis que poden tenir efectes sobre la salut dels usuaris en habitatges i en els llocs de treball. La metodologia és aplicable a edificis existents i en projectes d’obra nova o de rehabilitació. Les bases i principis de diagnòstic a tenir en compte en el disseny de l’edifici amb aplicacions pràctiques integrant la informació i les tècniques de prevenció en el projecte per millorar el confort i la salut dels usuaris.

Aquestes bases són:

– Assolir el grau de sensibilitat necessari per atendre el client i detectar la presència de les fonts d’alteració geobiològica.
– Obtenir coneixement profund de les fonts i de les tècniques de correcció del disseny.

Programa

Nou!: PROGRAMA COMPLET pdf (actualitzat 15/01/16)

El postgrau s’estructura en quatre parts: la primera part sintetitza els continguts teòrics i presenta la introducció amb tot allò que cal saber; la segona part desenvolupa un coneixement avançat i operatiu en el tema de la Salut. La tercera tracta de la Sensibilitat i la Radioestèsia i per acabar, la quarta part tracta del Disseny i la Geometria.


M1. TRADICIÓ i GEOMETRIA

Durada-Dates-Horaris: 16 hores
Del 4/02/16 al 13/02/16
Dijous de 16.00 h a 20.00 h i Dissabte 13/02 de 10.30 a 14.30 h i de 15.30 a 19.30 h (Saragossa)

 

4/02/16. Sessió 1: 

Introducció. La raó de l’hàbitat i la consciència global holística.

Docent: Gabriel Barbeta, Dr. Arquitecte.

La ciència de l'hàbitat en les cultures antigues. La ciència de la construcció de catedrals

Docent: Jordi Caminero, Arquitecte.

 

11/02/16. Sessió 2 Antropologia. Realitat i pensament.

Docent: Vicente San Juan, Osteòpata i Kinesiòleg.

 

20/02/16. Sessió 3 Geometria aplicada. Visita a Alfranca Parc de les Roques. Saragossa (De 10.30 h. a 14.30 h.) 

Docent: Carlos Martín, Arquitecte.

20/02/16. Sessió 4 Visita a Alfranca. Ones de forma. Fractals. Pràctica i videofòrum. Saragossa (De 15.30 h. a 19.30 h.) 

Docent: Gabriel Barbeta, Dr. Arquitecte. 

 

M2. SALUT

Durada-Dates-Horaris:  24 hores
Del 18/02/16 al 31/03/16
Dijous de 16.00 h a 20.00 h 

 

18/02/16. Sessió 5 Nocions bàsiques de física: espectre electromagnètic, lleis i detecció. Protocols de detecció. Alemanya SBC-GEA.

Docent: Gabriel Barbeta, Dr. Arquitecte.

 

25/02/16. Sessió 6

Análisis de campos, ondas y radiación en Baubiología.

Docent: Carlos Martínez Requejo, Arquitecte Interiorista.

Medicions amb aparells.

Docent: Carles Labernia. Arquitecte tècnic

 

3/03/16. Sessió 7 Bioconstrucció. Paràmetres bàsics a complir per ecomaterials.

Docent: Gabriel Barbeta, Dr. Arquitecte.

 

10/03/16. Sessió 8  Geobiologia i salut.

Docent: Mariano Bueno, Geobiòleg, Fundador GEA.

 

17/03/16. Sessió 9 Salut ambiental i salut humana.

Docent: Elisabeth Silvestre, Dra. en Biologia.

 

31/03/16. Sessió 10

Patologies relacionades amb la contaminació ambiental.

Docent: Carles Barnosell, Doctor en Medicina.

Estudi del magnetisme terrestre i dels CEM seva influència en els éssers vius.

Docents: Joan Guxens i Rosa Junyent, Drs. en Medicina.


 

M3. SENSIBILITAT i RADIESTÈSIA

Durada-Dates-Horaris:  24 hores
Del 7/04/16 al 12/05/16
Dijous de 16.00 h a 20.00 h 

 

07/04/16. Sessió 11 Radiestèsia.

Docent: Vicente San Juan, Osteòpata i Kinesiòleg.

 

14/04/16. Sessió 12

Radiestèsia. Pràctiques. Chickung pràctica.

Docent: Alicia Castan Massip, Arquitecte.

Habitat-persona "7 Eixos d'harmonia".

Docent: Yolanda Vila, Geobiòloga.

 

21/04/16. Sessió 13 Ressentir i transmutació patològica.

Docent: Gabriel Barbeta, Dr. Arquitecte.

 

28/04/16. Sessió 14 Detecció d'ones de forma. Taller

Docent: Daniel Rubio, Psicòleg Clínic UPM.

  

5/05/16. Sessió 15 Anàlisi de l'espai. Visualització la casa de l'ànima.

Docent: Alicia Castan Massip, Arquitecte.

 

12/05/16. Sessió 16 Anàlisi de la percepció humana. Cristal·lografia i polaritat.

Docent: Gabriel Barbeta, Dr. Arquitecte.

 

 

M4. DISSENY.

Durada-Dates-Horaris:  24 hores
Del 19/05/16 al 17/06/16
Dijous de 16.00 h a 20.00 h 

 

19/05/16. Sessió 17 Influència d'elements naturals i arquitectònics.

Docent: Vicente San Juan, Osteòpata i Kinesiòleg.

 

26/05/16. Sessió 18 Anàlisi orientació, volumetria i disseny. La visió holística.

Docent: Carlos Martín, arquitecte.

 

2/06/16. Sessió 19

Bases per a una distribució interior eficient de l'edifici.

Docent: Alicia Castan Massip, Arquitecte.

Replanteig del projecte

Docent: Assumpció Vilaseca, Arquitecte.

 

9/06/16. Sessió 20 Traçats reguladors

Docent: Vicente San Juan, Osteòpata i Kinesiòleg.

 

15/06/16. Sessió 21 Com plantejar una consulta. Deontologia professional.

Docent: Gabriel Barbeta, Dr. Arquitecte.

 

16/06/16. Sessió 22 Conclusions i mètode ecobioconstructiu.

Docent: Gabriel Barbeta, Dr. Arquitecte.

Aclariments

Tipus de certificats

En els cursos de Postgrau es lliurarà un certificat d'aprofitament a totes les persones que hagin realitzat satisfactòriament el 80% de les pràctiques i assistit com a mínim al 80% de les sessions presencials.
Si s'assisteix a més del 80% de les classes i no es realitzen més del 80% de les pràctiques, es lliurarà un certificat d'assistència.
Les pràctiques seran qualificades com a satisfactori, a esmenar o no presentat.
La dedicació per part dels matriculats de les pràctiques proposades s'estima en un màxim de 1 hora per cada 4 hores lectives, que es reconeixeran en el certificat d’aprofitament.

Preus i matrícula

Preus del Postgrau:
1.408 € / 1.232 € / 1.056 €

10% descompte per matriculació al Postgrau:
1.267 € / 1.109 € / 986 € 
Preus actius 

10% descompte addicional per matriculació al Postgrau:
1.126 € / 986 € / 845 €
   

 

La inscripció al postgrau realitzada 15 dies abans del seu inici permetrà, als arquitectes col·legiats COAC, fraccionar el pagament en terminis mensuals sense interessos (s'ha de sol·licitar a l'apartat comentaris del formulari de matriculació).

Les anul·lacions d’una matrícula han de ser comunicades per escrit i comportaran el càrrec corresponent al 50% de l’import de la mateixa en concepte de despeses administratives fins a 15 dies naturals abans de l’inici del curs.

En el cas que l’anul·lació de la matrícula, es produeixi quan ja ha començat el curs, es passarà el càrrec total de l’import de la mateixa.

L'Escola Sert COAC es reserva el dret d'anul·lar o ajornar un curs o postgrau si considera insuficient el nombre de matriculats.

Per poder reconèixer la formació de Postgrau/Màster professional i emetre el corresponent diploma, és necessari que l'alumne que no estigui col·legiat al COAC, ens aporti la titulació del Grau corresponent. 

 

 

Informació completa, Inscripcions i novetats a:
www.arquitectes.cat/escolasert

facebook twitter Likedin gooogle+
Col·legi d'arquitectes de Catalunya
Escola Sert · C/Arcs 1-3
08002 Barcelona
93 306 78 44 · infosert@coac.net
uia
ula
CSCAE

Lloc
COAC - Carrer Arcs
Carrer Arcs, 1-3, 5a planta
08002 Barcelona (Barcelona)
93 306 78 44

Dates
Del 4/02/16 al 17/06/16,
Horari

Dijous de 16.00 h a 20.00 h,
Durada 88 hores  

Director/docent
Gabriel Barbeta, doctor arquitecte, i Pilar Palau, interiorista,
Idioma Català El cobrament de la matrícula es farà efectiu abans de l'inici del curs o mòdul de postgrau.


(*) No col·legiats, Arquitectes habilitats d'altres col·legis, simpatitzants simples, amics i altres professionals.
(**) Arquitectes joves i estudiants d'arquitectura donats d'alta a COACJOVE.