ESert
Jornades de repàs del Codi Tècnic.
ETA151118
COAC

Lloc
Demarcació de Tarragona
Sant Llorenç, 20-22
43003 Tarragona
977 24 93 67

Dates
El 3, 10, 17, 24 i 31 de maig de 2016,
Horari

de 10:00 a 14:00.,
Durada 20 hores  

Director/docent

Idioma Català El cobrament de la matrícula es farà efectiu abans de l'inici del curs o mòdul de postgrau.


(*) No col·legiats, Arquitectes habilitats d'altres col·legis, simpatitzants simples, amics i altres professionals.
(**) Arquitectes joves i estudiants d'arquitectura donats d'alta a COACJOVE.

A qui va dirigit

Arquitectes i NOUS col·legiats.

Arquitectes, arquitectes tècnics, enginyers i altres tècnics que vulguin fer un repàs del CTE i que treballin en els ens locals de la demarcació de Tarragona i les Terres de l'Ebre.

Aquestes jornades van dirigides als arquitectes que vulguin fer un repàs del contingut i del criteris d'aplicació del Codi Tècnic de l'Edificació.

Es farà una explicació de cada un dels DB's, un repàs de les últimes modificacions que s'han produït en el text normatiu i una complementació d'aquesta normativa amb la resta de normativa d'àmbit autonòmic i estatal. 

També van dirigides als NOUS col·legiats que vulguin assolir un coneixement de la Normativa d'obligat compliment refernet al CTE.

Objectius

Ajudar als projectistes a integrar i analitzar els diferents documents del CTE d'aplicació en els projectes.

Aconseguir les eines necessàries per poder discriminar i decidir quines són les parts del CTE que són d'aplicació en un projecte.

Poder aplicar la normativa des del primer moment que es comença a projectar.

Programa

Hi ha 5 jornades programades de 4 hores cadascuna. 

3.05.2016. Jornada 1: DB-SI Seguretat en cas d'Incendi. Ponent: Maria Pascual, arquitecta SAT.

10.05.2016. Jornada 2: RSCIEI Reglament de Seguretat Contraincendis en Establiments Industrials. Ponent: Maria Pascual, arquitecta SAT.

17.05.2016. Jornada 3: DB-HS Salubritat i DB -HE Estalvi d'Energia. Ponent: Arcadi de Bobebs, arquitecte.

24.05.2016. Jornada 4: DB-HR Protecció enfront del soroll. Ponent: Anna Casas, arquitecta.

31.05.2016. Jornada 5: DB-SUA Seguretat d'Utilització i Accessibilitat. Ponent: Maria Pascual, arquitecta SAT.

Cada jornada es pot fer individualment.

Cal dir a l'apartat de les observacions a quina jornada o jornades us voleu matricular.

Els tècnics dels ens locals cal que indiqueu a l'apartat observacions per quin ens treballeu.

 

La setmana del 25 d'abril se us enviarà un correu indicant si esteu admesos a les jornades.

Aclariments

DEGUT AL GRAN ÈXIT DE LES INSCRIPCIONS HEM FET UNA SEGONA EDICIÓ ELS DIJOUS DIES 12, 19 I 26 DE MAIG I 2 I 9 DE JUNY.

LES PLACES ESTAN EXHAURIDES A 25/04/2016, SI US APUNTEU COM A INTERESSATS VALORAREM LA OPCIÓ DE FER UNA TERCERA EDICIÓ DE LES JORNADES DE CARA AL 2017.

En el moment de fer la matricula cal que digueu a l'apartat OBSERVACIONS a quina jornada o jornades us voleu matricular.

Els tècnics dels ens locals cal que indiqueu a l'apartat observacions per quin ens treballeu.

La setmana del 25 d'abril se us enviarà un correu indicant si esteu admesos a les jornades.

 

 

 

 

 

 

Informació completa, Inscripcions i novetats a:
www.arquitectes.cat/escolasert

facebook twitter Likedin gooogle+
Col·legi d'arquitectes de Catalunya
Escola Sert · C/Arcs 1-3
08002 Barcelona
93 306 78 44 · infosert@coac.net
uia
ula
CSCAE

Lloc
Demarcació de Tarragona
Sant Llorenç, 20-22
43003 Tarragona
977 24 93 67

Dates
El 3, 10, 17, 24 i 31 de maig de 2016,
Horari

de 10:00 a 14:00.,
Durada 20 hores  

Director/docent

Idioma Català El cobrament de la matrícula es farà efectiu abans de l'inici del curs o mòdul de postgrau.


(*) No col·legiats, Arquitectes habilitats d'altres col·legis, simpatitzants simples, amics i altres professionals.
(**) Arquitectes joves i estudiants d'arquitectura donats d'alta a COACJOVE.