ESert
Rehabilitació urbana. Les noves fórmules d'èxit
EBC1160301
COAC

Lloc
COAC - Carrer Arcs
Carrer Arcs, 1-3, 5a planta
08002 Barcelona (Barcelona)
93 306 78 44

Dates
Del 30/03/2016 a l'01/06/2016,
Horari

Dimecres de 10.00 h a 14.00 h,
Durada 48 hores  

Director/docent
Joan Manel González, arquitecte municipal del Gabinet d'Acció Territorial. Ajuntament Santa Coloma Gramenet,
Idioma Català El cobrament de la matrícula es farà efectiu abans de l'inici del curs o mòdul de postgrau.


(*) No col·legiats, Arquitectes habilitats d'altres col·legis, simpatitzants simples, amics i altres professionals.
(**) Arquitectes joves i estudiants d'arquitectura donats d'alta a COACJOVE.

A qui va dirigit

El curs està dirigit tant a tècnics i càrrecs electes de l'administració pública amb responsabilitat sobre la regeneració de les àrees urbanes dels municipis, com a professionals lliberals que vulguin adquirir coneixements de gestió que els permetran intervenir activament en el desenvolupament de projectes de rehabilitació urbana.

El passat 27 de gener de 2016 va tenir lloc la presentació d'aquest curs a l’Escola Sert.

Gravació de la jornada de presentació 

Objectius

 

La majoria dels edificis residencials de propietat privada de les nostres ciutats, tenen una elevada antiguitat i importants deficiències, causades en gran part, per una manca de conservació. Algunes comunitats de propietaris, especialment les de les zones residencials més vulnerables, no disposen de la capacitat econòmica suficient per tirar endavant la rehabilitació del seu edifici. 

L'objectiu del curs és presentar nous instruments per activar i promoure la rehabilitació urbana d'habitatges i aprofundir en els aspectes tècnics, jurídic-administratius, econòmic-financers i sòcio-culturals que s'han de considerar en la gestió d'aquest tipus de projectes. 

Noticia de premsa

 

Programa

Jornada 1: 30.03.2016

Context actual de la rehabilitació residencial

Presentació del curs i del cas pràctic.

Estat de Conservació del parc residencial. Identificació de les zones de risc i vulnerabilitat social. El paper de l'administració.
Jordi Mas, arquitecte. Tinent d'Alcaldia d'Urbanisme, Habitatge i Mobilitat. Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet

La gestió de la rehabilitació des de la disciplina urbanística. El deure de conservació i manteniment. L'experiència de Santa Coloma de Gramenet.
Nicolás Díaz, tècnic de Disciplina Urbanística. Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet

Experiències de gestió col·lectiva: La rehabilitació comunitària en el marc de la llei de barris. Barri de Sant Elm. Arenys de Mar.
Nydia Tremoleda, antropòloga. Redacció i gestió del programa de rehabilitació.

Jornada 2: 06.04.2016

La presa de decisions


Les comunitats de propietaris. Marc jurídic. Com s'organitzen. Com es prenen els acords. Modificacions introduides per la LRRR
Francesc Alonso, advocat. Assessor del servei convivència i mediació de l'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet.

La realitat de les comunitats de propietaris. Aspectes a considerar. Problemàtiques i limitacions. Pobresa energètica. Prioritats d'actuació.
Joan Manel González, arquitecte municipal responsable del Pla de Rehabilitació. Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet. 

Experiències de gestió col·lectiva: l'Agència de l'Habitatge de Catalunya. El cas de Can Jofresa. Terrassa. Rehabilitació amb sistemes de millora d'aïllament i amb sistemes d'estalvi energètic.
Josep Linares, arquitecte tècnic. Director operatiu de rehabilitació i millora de l'habitatge de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya.
 

Jornada 3: 13.04.2016

Les àrees de conservació

L’administració pública com a motor de la rehabilitació. La declaració d’àrees de conservació i rehabilitació. Marc jurídic. Les noves possibilitats de la Llei RRR. 
Instruments urbanístics. L'ACR Pirineus a Santa Coloma: procediment i metodologia.
Charo Cárdenas, advocada. Cap del Servei de Gestió Urbanística i Habitatge públic. Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet. 
Jordi Mas, arquitecte. Tinent d'Alcaldia d'Urbanisme, Habitatge i Mobilitat. Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet

L'experiència de Ciutat Vella. L'Àrea de Conservació i Rehabilitació dels carrers Robador i Sant Ramon.
Isidre Costa Ribera, advocat. Director General en funcions de Foment de Ciutat S.A.
 

Jornada 4: 20.04.2016

Desenvolupament del projecte. Aspectes a considerar (I)

Aspectes tècnics. Les ITE. Marc jurídic actual. Abast, objectius, procediment, metodologia i principals punts a tenir en compte.
Ramon Muñoz, arquitecte

Aspectes tècnics. L'informe d'avaluació dels edificis. El certificat d'Eficiència Energètica. L'Accessibilitat. La millora de l'envolupant. La normativa d'aïllament.
Joan Manel González, arquitecte municipal responsable del Pla de Rehabilitació. Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet. 

Aspectes tècnics. La millora de l'accessibilitat. Solucions pràctiques.
Juan José Sampietro, enginyer industrial. Thyssenkrupp Elevadores SLU

Jornada 5: 27.04.2016

Desenvolupament del projecte. Aspectes a considerar (II)

La contractació des de l'Administració Pública: nocions generals. La contractació de serveis i la contractació d'obres. 
La gestió municipal de les obres i les particularitats de l'ACR Pirineus
Joana Ricardo, advocada. Cap dels Serveis Jurídics. Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet.  
Joan Manel González, arquitecte municipal responsable del Pla de Rehabilitació. Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet. 

Aspectes jurídico-administratius. El procés de notificació. procediments i dificultats. El Registre de la propietat: aproximació i funcionament. La protecció de dades. La signatura de convenis. Els pisos buits. Casos de dació en pagament. Les entitats bancàries com a propietàries de pisos.
Charo Cárdenas, advocada. Cap del Servei de Gestió Urbanística i Habitatge públic. Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet. 
Joan Manel González, arquitecte municipal responsable del Pla de Rehabilitació. Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet. 

Aspectes econòmic-financers. Introducció a la gestió del pressupost municipal: nocions bàsiques.
El model financer de l'ACR Pirineus i el seu encaix municipal.
Aurelio Corella, economista. Interventor Municipal. 

Altres models financers. El projecte GrowSmarter.
Sandra Bestraten, arquitecta. Professora de l'ETSAB.


Jornada 6: 04.05.2016

Desenvolupament del projecte. Aspectes a considerar (III)

Aspectes socials: el treball del servei de convivència i mediació. Actuacions de suport en el Projecte de l'ACR Pirineus. 
Isabel Copetudo, tècnica en mediació comunitària. Coordinadora de Programes Territorials del Servei de Convivència. Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet. 
Jaume Romero, educador social i mediador comunitari. Equip Mediació i Suport a les Comunitats. 

El paper de les Oficines Locals d'Habitatge. El suport al ciutadà. La tramitació de subvencions.
Francisco Roldán, Cap de l'Oficina Local d'Habitatge. Santa Coloma de Gramenet. 

La rehabilitació i les seves implicacions sobre el paisatge urbà, el dret a l'habitatge i l'espai públic. 
Zaida Muxí, arquitecta. Directora de l'Àrea d'Urbanisme i Habitatge. Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet. 

La rehabilitació i la millora de la salut. Projecte Sophie.
Lluís Camprubí, Projecte EURO-Healthy & Sophie


Jornada 7: 11.05.2016

La comunicació i la mediació comunitària

El procés d'informació i participació ciutadana a Santa Coloma. 
Jordi Mas, arquitecte. Tinent d'Alcaldia d'Urbanisme, Habitatge i Mobilitat. Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet

Eines de participació i comunicació. 
Sandra Bestraten, arquitecta. Professora de l'ETSAB.

La mediació comunitària.
Anna Fabregat, arquitecta diplomada en arquitectura legal i forense. Membre de l'Agrupació d'Arquitectes Experts Pericial, Forenses i Mediadors del COAC

L'experiència del portal "Tu casa es más".
Maria Teresa de Diego Fernández, arquitecta tècnica. Responsable de l'Àrea de Rehabilitació Urbana de Ferrovial

Taula rodona


Jornada 8: 18.05.2016

Altres experiències I

La rehabilitació a canvi d'estalvi energètic i/o renovables
Jaume Salom, cap del grup d'Energia Tèrmica i Edificació de l'Institut de Recerca Energètica de Catalunya.

El projecte de l'Illa Eficient
Francesc Xavier Martí, responsable de seguiment i avaluació de programes europeus. Departament de Territori i Sostenibilitat. Generalitat de Catalunya.

Nous models de gestió en la rehabilitació urbana. L'experiència de Saragossa.
Juan Rubio del Val, arquitecte. Cap de l'Àrea de Rehabilitació Urbana i Projectes d'Innovació residencial de Zaragoza Vivienda.

Taula rodona.

Jornada 9: 25.05.2016

Altres experiències II

La remodelació a canvi d'aprofitaments urbanístics: Iniciativa des del sector privat. "La casa por el tejado"
Joan Artés, arquitecte. Gerent de La casa por el tejado

El projecte Re-Programa: (Re) habitación + (Re) generación + (Re) programación. El reciclatge i la gestió sostenible del parc edificat andalús.
José Carlos Mariñas, arquitecte. Professor de l'Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Sevilla.

Taula rodona.

Jornada 10: 01.06.2016

Posada en comú dels treballs i conclusions
Exposició final, posada en comú dels treballs i les pràctiques. Cloenda del curs.

CAS PRÀCTIC 

Durant el curs, els alumnes participaran en el desenvolupament d'un cas pràctic real, basat en el projecte que s'està desenvolupant a l'Àrea de Conservació i Rehabilitació del carrer Pirineus a Santa Coloma de Gramenet. També està previst realitzar una pràctica que permetrà als participants iniciar-se en la comunicació i mediació amb comunitats de propietaris.

La part pràctica de visites i mediació es realitzarà en les dates i horari següents: 

Visita a l'àrea de treball
 
Lloc: Santa Coloma de Gramenet. / Data: 13.04.2016 / Horari: de 16:00 a 18:00h

Reunió de presentació del projecte 
Els alumnes assistiran a una reunió informativa amb els presidents de les comunitats dels edificis a treballar.
Lloc: Santa Coloma de Gramenet. / Data: 20.04.2016 / Horari: pendent de confirmació

Inspecció a un edifici 
Lloc: Santa Coloma de Gramenet. / Data i horari: pendent de confirmació. 

Posada en comú del resultat de les inspeccions
Lloc: Escola Sert / Data: 11.05.2016 / Horari: 16:00 a 18:00h

Explicació del projecte, resultat de les inspeccions i cost estimatiu
Els alumnes assistiran a una reunió informativa amb la comunitat de propietaris de l'edifici treballat. 
Lloc: Santa Coloma de Gramenet / Data i horari: pendent de confirmació.


Videoaula
El curs es realitzarà de manera presencial a les aules de l'Escola Sert (c/Arcs 1-3 Barcelona) i a la vegada les classes es podran seguir en directe a través d'Internet per la VIDEOAULA

La metodologia de la Videoaula permet escoltar i visualitzar el docent en directe, alhora que veure les diapositives preparades pel professor i participar en la classe mitjançant un xat actiu durant la sessió. A través de la vídeoaula, es podran plantejar dubtes i qüestions que el professor podrà resoldre al moment.

Cada sessió quedarà gravada i es podrà tornar a veure en qualsevol moment mentre duri el curs. Per tant, si no es pot seguir el curs presencialment o en directe, es podrà fer en diferit a través de les sessions gravades. Tot i així, serà necessària l'assistència presencial en algunes ocasions durant el curs (exposició de l'exercici, visita d'obra, etc.)


Informació completa, Inscripcions i novetats a:
www.arquitectes.cat/escolasert

facebook twitter Likedin gooogle+
Col·legi d'arquitectes de Catalunya
Escola Sert · C/Arcs 1-3
08002 Barcelona
93 306 78 44 · infosert@coac.net
uia
ula
CSCAE

Lloc
COAC - Carrer Arcs
Carrer Arcs, 1-3, 5a planta
08002 Barcelona (Barcelona)
93 306 78 44

Dates
Del 30/03/2016 a l'01/06/2016,
Horari

Dimecres de 10.00 h a 14.00 h,
Durada 48 hores  

Director/docent
Joan Manel González, arquitecte municipal del Gabinet d'Acció Territorial. Ajuntament Santa Coloma Gramenet,
Idioma Català El cobrament de la matrícula es farà efectiu abans de l'inici del curs o mòdul de postgrau.


(*) No col·legiats, Arquitectes habilitats d'altres col·legis, simpatitzants simples, amics i altres professionals.
(**) Arquitectes joves i estudiants d'arquitectura donats d'alta a COACJOVE.