ESert
CAMPUS PROFESSIONAL SIBER ZONE: Sistemes de ventilació eficient i NZEB. DB HS3 2017 i DB HE1 2018.
EBC4171108
COAC

Lloc
COAC-Òrgans centrals
Plaça Nova, 5
08002 Barcelona (Barcelona)

Dates
Dijous 25 de gener,
Horari

Dijous de 12.00h a 14.00h,
Durada 2 hores  

Director/docent
Santiago Pascual Sola,
Idioma Català/Castellà El cobrament de la matrícula es farà efectiu abans de l'inici del curs o mòdul de postgrau.


(*) Estudiants, arquitectes no col.legiats i altres professionals del sector

(**)Col.legiats a altres col.legis professionals i associacions amb els que tenim conveni.

A qui va dirigit

Arquitectes, arquitectes tècnics i altres professionals del sector de la construcció i l'eficiència energètica.

Objectius

El recentment aprovat Document Bàsic DB-HE Estalvi d'Energia del Codi Tècnic de l'Edificació, afegeix una secció HE-0 en la qual es limita el consum final d'energia primària i es modifiquen la resta de documents, posant de manifest que dissenyar l'edifici amb un adequat sistema de ventilació eficient, és una de les estratègies de major benefici i menor cost.

Aquesta jornada pretèn fer difusió dels canvis normatius sobre l'estat de la normativa actual i la nova modificació del DB HS3 2017 i DB HE1 2018.  A més a més, la jornada aprofundirà en els sistemes de ventilació més eficients per a edificis nZEB, EECN i Passius.

S'explicarà un cas d'èxit d'Edifici d'Energia Quasi Nula a Barcelona, un edifici plurifamiliar protegit al barri de Sants.

Programa

Programa

1. EDIFICIS nZEB/Passius  
      Conceptes Bàsics e introducció Jornada.

2. ESTAT DE LA NORMATIVA ACTUAL i FUTURA 
      CTE DB H3 2017. Qualitat Aire interior. Nova Revisió.
      CTE DB HE1 2018. Energia. Nous criteris exigència d’Estalvi d’Energia.

3. SISTEMES DE VENTILACIO PER A  EDIFICIS nZEB/Passius 
      Tipus, casuística, pros i contres.
      Equips i materials auxiliars.

      Nocions de dimensionat.
      Prescripcions.
      Posada en obra i control d’execució.

4. SERVEIS ASSOCIATS 
      Eines BIM Siber.
      Seguiment correcta ejecció en obra.
      Certificat Garantia i Postvenda.

5. CAS D'ÈXIT: nZEB/PASSIUS A CATALUNYA
     Sí és possible construir edificis NZEB a Barcelona. 
     Cas d'èxit: Edifici plurifamiliar protegit al barri de Sants.

Al finalitzar la jornada s’oferirà als assistents una copa de vi de
la zona. 

Ponent

Santiago Pascual Sola, enginyer industrial 

Pere Linares. Resp. qualitat, HOUSE HABITAT

 

Patrocinador

 

Aclariments

1. Les places de les activitats són limitades i és imprescindible la matriculació prèvia.

2. En cas de no poder assistir a la jornada a la qual prèviament t’has matriculat, és necessari comunicar la baixa enviant un email a infosert@coac.net

3. Per garantir el rigor i la qualitat formativa us preguem puntualitat. Les persones que no arribin puntuals podran perdre les seves localitats encara que estiguin inscrites.

4. No es deixarà entrar a ningú que no estigui inscrit a no ser que quedin localitats lliures.

 

Informació completa, Inscripcions i novetats a:
www.arquitectes.cat/escolasert

facebook twitter Likedin gooogle+
Col·legi d'arquitectes de Catalunya
Escola Sert · C/Arcs 1-3
08002 Barcelona
93 306 78 44 · infosert@coac.net
uia
ula
CSCAE

Lloc
COAC-Òrgans centrals
Plaça Nova, 5
08002 Barcelona (Barcelona)

Dates
Dijous 25 de gener,
Horari

Dijous de 12.00h a 14.00h,
Durada 2 hores  

Director/docent
Santiago Pascual Sola,
Idioma Català/Castellà El cobrament de la matrícula es farà efectiu abans de l'inici del curs o mòdul de postgrau.


(*) Estudiants, arquitectes no col.legiats i altres professionals del sector

(**)Col.legiats a altres col.legis professionals i associacions amb els que tenim conveni.