ESert
Postgrau en REHABILITACIÓ (12a edició) Curs presencial i online
EBC3181105
COAC

Lloc
COAC - Carrer Arcs
Carrer Arcs, 1-3, 5a planta
08002 Barcelona (Barcelona)
93 306 78 44

Dates
Del 09/11/2018 al 17/05/2019,
Horari

Divendres de 9:30 a 13:30 i de 15:00 a 19:00h,
Durada 158 hores  

Director/docent
David Lladó,
Idioma Català El cobrament de la matrícula es farà efectiu abans de l'inici del curs o mòdul de postgrau.


(*) Estudiants, arquitectes no col.legiats i altres professionals del sector

(**)Col.legiats a altres col.legis professionals i associacions amb els que tenim conveni.

A qui va dirigit

 Arquitectes, altres professionals i estudiants interessats en iniciar-se i aprofundir en l’exercici de la rehabilitació d’edificis.

Objectius

Capacitar per detectar i diagnosticar les lesions d’un edifici. Conèixer les formes d’intervenció i reparació més habituals en els diferents sistemes constructius. Gestionar i controlar el projecte de rehabilitació.

Programa

M1: Inspecció i diagnosi d'edificis
Objectius: Capacitar per a la realització d’una Inspecció tècnica. Anàlisi i avaluació de l’estat de l’edifici. Criteris d’avaluació de lesions. Anàlisi de tècniques de diagnosi de patologies i de seguiment de la seva evolució, com a pas previ a la definició de les tècniques de reparació convenients segons els elements, materials o instal·lacions afectats. Normativa.

Director: Ramon Muñoz, arquitecte

 

M2: Rehabilitació d'estructures i fonaments
Objectius: Coneixement, detecció, identificació i diagnòstic dels danys i patologies estructurals a l’edificació. Establiment de sistemes de reparació i tècniques d’intervenció dels elements constructius més habituals en: fonaments, estructures de murs de càrrega, de formigó, sostres de biguetes de fusta i metàl·liques, etc. Normativa.

Directors: Cèsar Díaz, doctor arquitecte i David Lladó, arquitecte. 


M3: Rehabilitació de façanes i cobertes
Objectius: Coneixement, detecció, identificació i diagnòstic dels danys i patologies més habituals a les façanes i cobertes. Establiment de sistemes de reparació i tècniques d’intervenció dels elements constructius més habituals en aquests elements. Normativa.


Directors: Núria Oms, arquitecta i Cèsar Díaz, doctor arquitecte.

M4: Rehabilitació d'instal·lacions
Objectius: Les instal·lacions dels edificis, en concret, plantegen un profund dubte entre rehabilitació i substitució, juntament amb la complicació de la seva integració arquitectònica. S’analitzaran els defectes més habituals en les principals instal·lacions dels edificis i els criteris per adequar les instal·lacions dels habitatges a les necessitats i requeriments actuals.   
 
Directora: Ma Lluïsa Sánchez, arquitecta

 
M5: Introducció a la gestió integral en rehabilitació
Objectius: 
Capacitar per gestionar el projecte des d'una perspectiva global i les relacions entre els agents implicats.
Conèixer les competències per gestionar equips de manera efectiva.
Definir objectius, àmbit d'actuació i establir el pla de treball per aconseguir-ho, tenint en compte l'equip interdisciplinari adient.
Conèixer tot el procés des de l'inici del projecte fins al final de l'obra i la sostenibilitat a la gestió.

Directora: Mercè Zazurca, arquitecta.
 

Coordinació en temes de normativa: Lluís Gibernau, arquitecte.

Es realitzarà un exercici al final de cada mòdul. La dedicació necessària per part dels alumnes s'estima en 1 hora per cada 4 hores lectives.
Es realitzaran tres visites d'obra, una a l'M1, a l' M2 i a l' M3.

Tots els mòduls també es poden cursar de manera independent. Es pot realitzar la matricula a través de la pàgina web de cadascun. 

El curs es realitzarà de manera presencial a les aules de l'Escola Sert (c/Arcs 1-3 Barcelona) i a es podrà seguir en directe a través d'Internet per la VIDEOAULA

La metodologia de la Videoaula permet escoltar i visualitzar el docent en directe, alhora que veure les diapositives preparades pel professor i participar en la classe mitjançant un xat actiu durant la sessió. A través de la vídeoaula, es podran plantejar dubtes i qüestions que el professor podrà resoldre al moment.

Cada sessió quedarà gravada i es podrà tornar a veure en qualsevol moment mentre duri el curs. Per tant, si no es pot seguir el curs presencialment o en directe, es podrà fer en diferit a través de les sessions gravades. L'accés a les sessions gravades estarà actiu fins tres mesos després de finalitzar el curs.

Aclariments

PREUS I MATRÍCULA

Preus del Postgrau:
2.528 € / 2.212 € / 1.896 €

10% descompte per matriculació a tot el Postgrau:
2.275 € / 1.990 € / 1.706 €

10% descompte addicional per matriculació al Postgrau abans del 09.10.18:
2.022 € / 1.770 € / 1.517 €   
(Preus actius)

 

La matrícula es considerarà formalitzada amb el pagament integral de la formació.

Aquest pagament s’haurà de formalitzar abans del primer dia de classe.

La inscripció al postgrau realitzada 15 dies abans del seu inici permetrà, als arquitectes col·legiats COAC, fraccionar el pagament en terminis mensuals sense interessos (s'ha de sol·licitar a l'apartat comentaris del formulari de matriculació).

Les anul·lacions d’una matrícula han de ser comunicades per escrit amb un mínim de 15 dies naturals abans de l’inici del curs. En cas contrari, s’efectuarà el càrrec corresponent al 50% de l’import de la matrícula en concepte de despeses administratives.

Si l’anul·lació de la matrícula es fa quan el curs ja ha començat, es passarà el càrrec total de l’import.

Per poder reconèixer la formació de Postgrau/Màster professional i emetre el corresponent diploma, és necessari que l'alumne que no estigui col·legiat al COAC, ens aporti la titulació del Grau corresponent. 

Les visites i sortides que realitzin els alumnes durant el curs seran sota el seu propi risc. 

La impartició dels diferents cursos o mòduls sempre es portarà a terme amb un nombre mínim i màxim d'inscrits. 
El cobrament es realitzarà abans de l'inici de cada mòdul. 

CERTIFICATS

En els cursos de Postgrau es lliurarà un certificat d'aprofitament a totes les persones que hagin realitzat satisfactòriament el 80% de les pràctiques i assistit com a mínim al 80% de les sessions presencials.
Si s'assisteix a més del 80% de les classes i no es realitzen més del 80% de les pràctiques, es lliurarà un certificat d'assistència.
Les pràctiques seran qualificades com a satisfactori, a esmenar o no presentat.

La dedicació per part dels matriculats de les pràctiques proposades s'estima en un màxim de 1 hora per cada 4 hores lectives (38h), que es reconeixeran en el certificat d’aprofitament.

EMPRESA COL·LABORADORA:

""

 

Informació completa, Inscripcions i novetats a:
www.arquitectes.cat/escolasert

facebook twitter Likedin gooogle+
Col·legi d'arquitectes de Catalunya
Escola Sert · C/Arcs 1-3
08002 Barcelona
93 306 78 44 · infosert@coac.net
uia
ula
CSCAE

Lloc
COAC - Carrer Arcs
Carrer Arcs, 1-3, 5a planta
08002 Barcelona (Barcelona)
93 306 78 44

Dates
Del 09/11/2018 al 17/05/2019,
Horari

Divendres de 9:30 a 13:30 i de 15:00 a 19:00h,
Durada 158 hores  

Director/docent
David Lladó,
Idioma Català El cobrament de la matrícula es farà efectiu abans de l'inici del curs o mòdul de postgrau.


(*) Estudiants, arquitectes no col.legiats i altres professionals del sector

(**)Col.legiats a altres col.legis professionals i associacions amb els que tenim conveni.