ESert
Càlcul d'estructures en rehabilitació: sostres (7a edició)
EBC3181107
COAC

Lloc
COAC - Carrer Arcs
Carrer Arcs, 1-3, 5a planta
08002 Barcelona (Barcelona)
93 306 78 44

Dates
Del 13/11/2018 al 18/12/2018,
Horari

Dimarts de 10:00 a 14:00h,
Durada 24 hores  

Director/docent
Robert Brufau, doctor arquitecte,
Idioma Català/Castellà El cobrament de la matrícula es farà efectiu abans de l'inici del curs o mòdul de postgrau.


(*) Estudiants, arquitectes no col.legiats i altres professionals del sector

(**)Col.legiats a altres col.legis professionals i associacions amb els que tenim conveni.

A qui va dirigit

""

 

El curs va dirigit principalment a arquitectes i altres professionals no especialistes en càlcul, professionals amb experiència pràctica limitada i ben formats en rehabilitació a nivell teòric  (mes d’un màster o postgrau)

Objectius

S'inicia la setena edició del curs de Càlcul d’Estructures en Rehabilitació que s’impartirà en el marc de la col·laboració entre diverses institucions professionals, culturals i acadèmiques catalanes, como son: l’Escola Sert del Col.legi d’Arquitectes, l’Institut d’Estudis Estructurals i l’Associació de Consultors d’Estructures.

L’objectiu d’aquesta col.laboració és sumar esforços en promoure cursos de formació en excel·lència acadèmica dins de l’àmbit de l’Arquitectura i en concret en l’especialització de la Consultoria Estructural i la Rehabilitació. Aquesta formació permetrà als especialistes o no del sector, millorar i completar els seus coneixements o be abarcar-ne de nous respectivament.

El temari s'ha dividit en dues parts: 

  • Càlcul d’Estructures en Rehabilitació: sostres, el curs present.
  • Càlcul d’Estructures en Rehabilitació: fonaments, murs i pilars, que s'iniciarà la següent primavera. 

Cada part plantejarà i resoldrà, en 6 sessions, uns 30 casos de càlcul d’estructures habituals en rehabilitació, tractant des de conceptes bàsics com l’estudi de càrregues d’un edifici, passant per les comprovacions estructurals d’elements concrets, fins a arribar al càlcul de reforços segons les diverses tipologies.

En total 12 professors triats entre els millors de l’àmbit docent i professional del càlcul estructural i la rehabilitació  – tots ells pertanyents a l’Associació de Consultors d’Estructures- impartiran un total de 48 hores presencials.

Programa

1a JORNADA: dimarts 13.11.2018

 
10:00 a 14:00h
Breu presentació i benvinguda       
                                   
David Lladó, arquitecte
 
Càlculs de mecanismes d'estabilització.
Breu introducció teòrica.
Càlcul d'una línia de tirants horitzontals entre façanes.
Càlcul d'un apuntalament provisional d'una paret des del carrer.
Càlcul d'una solució de retirada d'un envà entrat en càrrega.
Càlcul d'una sèrie d'apuntalaments.
Verificació numèrica de la situació provisional de conservació de façanes.
Comprovació numèrica en la que es trobarà un mur de façana a doble alçària.
 
Robert Brufau, doctor arquitecte. Professor titular UPC.
  
  
2a JORNADA: dimarts 20.11.2018
 
10:00 a 14:00h

Intervencions en bigues i sostres de formigó armat
Breu introducció teòrica.
Càlcul del reforçament de sostres reticulars amb rodons d'acer corrugat, morters de reparació i formigó.
Càlcul del reforçament de sostres reticulars amb fibres de carboni.          
Càlcul del reforçament de bigues amb rodons d'acer corrugat i morters de reparació.
Càlcul del reforçament de bigues amb fibres de carboni.
Càlcul del reforçament de biguetes de formigó.

Ramon Ferrando, arquitecte. Professor Màster.
 
 
3a JORNADA: dimarts 27.11.2018
 
10:00 a 14:00h
Ascensors, escales i instal·lacions puntuals 
Breu introducció teòrica.
Forat per ascensor en habitatge plurifamiliar, parets de càrrega.
Forat per escala en edifici industrial, forjats de formigó, unidireccional.
Forat per escala en edifici plurifamiliar de formigó, reticular.
Forat per ascensor en edifici centre cívic, estructura metàl·lica.
 
Martí Cabestany, arquitecte. Professor Màster. 
 
 

4a JORNADA: dimarts 04.12.2018
 
10:00 a 14:00h
Intervencions en bigues i sostres de fusta.
Breu introducció teòrica.
Comprovacions inicials de càlcul de fusta en situació normal i accidental.
Càlcul del reforç de fusta amb fusta.
Càlcul del reforç de fusta per activació externa.
Càlcul de la solució mixta de fusta amb acer.
Càlcul de la solució mixta de fusta amb barres de resina.
Càlcul de la solució mixta de fusta amb formigó.

Joan Ramon Blasco, arquitecte. Professor UPC. 
 
 
5a JORNADA: dimarts 11.12.2018
 
10:00 a 14:00h
Intervencions en bigues i sostres d'altres tipologies
Breu introducció teòrica.
Comprovació d'una bigueta ceràmica. 
Càlcul del dimensionat d'un reforç de bigueta ceràmica.
Comprovació d'una volta.
Càlcul del dimensionat d'un reforç d'una volta.

Amparo Lecha, arquitecta tècnica. Professora Màster.
 
 
6a JORNADA: dimarts 18.12.2018
 
10:00 a 14:00h
Intervencions en bigues i sostres metàl·lics
Breu introducció teòrica.
Transformació biga mono-material en biga mixta.
Càlcul de l'addicció de peces metàl·liques.
Càlcul del reforç a flexió.
Càlcul del reforç a tallant.
Càlcul del reforç per deformació.
Inestabilitats locals.
Verificació d'una biga Fink.
 
Juan Ignacio Eskubi, arquitecte. Professor UIC


 
 Entintats col·laboradores:

       Institut 

 

Empresa col·laboradora:

ASEMAS

Aclariments

El curs s'impartirà de manera presencial a les aules de l'Escola Sert (c/Arcs 1-3 Barcelona) i a la vegada es podrà seguir en directe a través d'Internet per la VIDEOAULA

La metodologia de la Videoaula permet escoltar i visualitzar el docent en directe, alhora que veure les diapositives preparades pel professor i participar en la classe mitjançant un xat actiu durant la sessió. Els alumnes podran plantejar dubtes i qüestions que el professor podrà resoldre al moment.

Cada sessió quedarà gravada i es podrà tornar a veure en qualsevol moment mentre duri el curs. Per tant, si no es pot seguir el curs presencialment o en directe, es podrà fer en diferit a través de les sessions gravades.

 

 

MATRÍCULA

***Preu especial per als membres de l'ACEque no siguin arquitectes col·legiats, i socis UPC Alumni Premium: S'hauran de matricular escollint l'opció PREU ESPECIAL.

La matrícula es considerarà formalitzada amb el pagament integral de la formació.

Aquest pagament s’haurà de formalitzar abans del primer dia de classe.

La inscripció al curs realitzada 15 dies abans del seu inici permetrà, als arquitectes col·legiats COAC, fraccionar el pagament en terminis mensuals sense interessos (s'ha de sol·licitar a l'apartat comentaris del formulari de matriculació).

Les anul·lacions d’una matrícula han de ser comunicades per escrit amb un mínim de 15 dies naturals abans de l’inici del curs. En cas contrari, s’efectuarà el càrrec corresponent al 50% de l’import de la matrícula en concepte de despeses administratives.

Si l’anul·lació de la matrícula es fa quan el curs ja ha començat, es passarà el càrrec total de l’import.

 

Entintats col·laboradores:

       Institut 

 

Empresa col·laboradora:

 

ASEMAS

 

 

Informació completa, Inscripcions i novetats a:
www.arquitectes.cat/escolasert

facebook twitter Likedin gooogle+
Col·legi d'arquitectes de Catalunya
Escola Sert · C/Arcs 1-3
08002 Barcelona
93 306 78 44 · infosert@coac.net
uia
ula
CSCAE

Lloc
COAC - Carrer Arcs
Carrer Arcs, 1-3, 5a planta
08002 Barcelona (Barcelona)
93 306 78 44

Dates
Del 13/11/2018 al 18/12/2018,
Horari

Dimarts de 10:00 a 14:00h,
Durada 24 hores  

Director/docent
Robert Brufau, doctor arquitecte,
Idioma Català/Castellà El cobrament de la matrícula es farà efectiu abans de l'inici del curs o mòdul de postgrau.


(*) Estudiants, arquitectes no col.legiats i altres professionals del sector

(**)Col.legiats a altres col.legis professionals i associacions amb els que tenim conveni.