ESert
Programa finances personals (4a edició)
EBC3181002
COAC

Lloc
COAC - Carrer Arcs
Carrer Arcs, 1-3, 5a planta
08002 Barcelona (Barcelona)
93 306 78 44

Dates
1, 8, 15, 22 i 29 d'octubre,
Horari

Dilluns de 16:00 a 18:00h,
Durada 10 hores  

Director/docent
Esteban Domingo,
Idioma Català El cobrament de la matrícula es farà efectiu abans de l'inici del curs o mòdul de postgrau.


(*) Estudiants, arquitectes no col.legiats i altres professionals del sector

(**)Col.legiats a altres col.legis professionals i associacions amb els que tenim conveni.

A qui va dirigit

Arquitectes col·legiats i altres professionals interessats en millorar les seves finances personals i entendre la importància d'ocupar-se d'elles.

Objectius

Millorar la comprensió dels productes financers i adquirir consciència dels riscos i oportunitats per tal de poder prendre decisions financeres informades i correctes.

Programa

Taller 1 · dilluns 1/10/2018

Planificació financera personal (I)
Aquesta sessió imparteix els principis bàsics per poder realitzar pressupostos, incloent les diferents maneres de planificar, vigilar i controlar la despesa personal. El taller, per tant, introdueix a l'alumne en les finances personals del dia a dia.
Inclou:
Visió Vital – Visió financera: determinació d'objectius
Balanç familiar
Capacitat d'estalvi: Ingressos menys despeses => pressuposat familiar
Objectius d'aprenentatge:
Entendre que si no sabem a on volem anar serà molt difícil planificar com arribar
Conèixer com es calcula el patrimoni net
Saber com les decisions diàries afecten, en gran manera, a les finances personals
Distingir entre ingressos i despeses en la vida diària
Ser capaços de realitzar un pressupost, identificant despeses fixes obligatòries, variables necessaris i discrecionals
Conèixer les eines per dur-ho a terme.
 
 
Taller 2 · dilluns 8/10/2018
Planificació financera personal (II)
Aquesta sessió tracta especialment de la planificació financera i ajudarà als assistents a posar en pràctica els coneixements adquirits.
Inclou:
Assegurances de vida, salut, habitatge, cotxe, responsabilitat civil…
Fons d'emergència
Coneixements bàsics: Inflació, Impostos, Riscos, Càlculs
La jubilació: quant, com i quan?
L'Assessor Financer
Objectius d'aprenentatge:
Conèixer què alternatives tinc per garantir la meva seguretat i la dels meus
Poder estar preparats davant imprevists com la pèrdua d'ocupació
Saber com m'afecten la inflació i els impostos
Conèixer els diferents tipus de riscos
Realitzar càlculs financers bàsics
Disposar d'eines de suport
Ser capaç de calcular la pensió pública de la qual disposaran els assistents així com de les necessitats que tindran una vegada jubilats
Saber calcular la necessitat d'estalvi per arribar a cobrir l'objectiu de la nostra jubilació
Destacar la importància d'un assessorament financer qualificat i professional
 
 
Taller 3 · dilluns 15/10/2018
Planificant les nostres inversions
Aquesta sessió tracta de l'últim pas de la planificació financera que és el disseny i implementació d'una cartera de valors.
Inclou:
Test de conveniència i idoneïtat
La volatilitat una mesura de risc
Com efectuar una diversificació eficient
Intermediaris per accedir als comprats
Eines per conèixer els fons
Planificació basada en el cicle vital
Reajustament i reequilibrio de la cartera
L'Assessor financer
Objectius d'aprenentatge:
Conèixer les preguntes clau per identificar les nostres possibilitats d'inversió
Veure diferents tipus de carteres modelo
Saber analitzar pros i contres de la inversió directa
Coneixements bàsics de la inversió col·lectiva
SOCIMIS, SICAVS, HEDGE FUNDS
Seguiment i revisió de la cartera
Destacar la importància d'un assessorament financer qualificat i professional
 
 
Taller 4 · dilluns 22/10/2018
Macroeconomia a la nostre vida quotidiana
Aquesta sessió tracta d'interpretar els diversos indicadors econòmics i l'impacte combinat que tenen a les nostres vides quotidianes.
Inclou:
Taules per al seguiment i interpretació de la conjuntura econòmica
Definicions per identificar les fases de cicle
Identificació i classificació d'oportunitats i riscos econòmics
Establir l'evolució previsible en diversos productes financers en funció del moment macroeconòmic
On obtenir informació sobre el moment econòmic
Objectius d'aprenentatge:
Comprendre les fases del cicle econòmic
Un nou ordre mundial: Globalització economies
Indicadors activitat econòmica i la seva interpretació
Indicadors inflació i la seva interpretació
El paper dels bancs centrals i governs
Impacto als diversos mercats financers i en la nostra vida quotidiana
 
 
Taller 5 · dilluns 29/10/2018
Finances socialment responsables
Aquesta sessió tracta els productes financers socialment responsables que integren aspectes quantitatius tradicionals a més d'aspectes socials, mediambientals i de bones pràctiques en la presa de decisions d'inversió i finançament.
Inclou:
Introducció a les Finances Socialment Responsables
Principis
Entitats
Diferencies entre entitats tradicionals i la banca alternativa o ètica
Oferta de productes d'inversió/finançament Socialment Responsable
Estratègies de la Inversió Socialment Responsable
Estadístiques
Promotors de FSR
Objectius d'aprenentatge:
Entendre que són les Finances Socialment Responsables
Conèixer els principis de bones pràctiques seguits mundialment per part de les empreses i els gestors de carteres d'inversió
Identificar les entitats i productes financers des d'una perspectiva extra financera
Distingir les diferents estratègies d'Inversió Socialment Responsable
Identificar els vehicles d'inversió que desenvolupen estratègies Socialment Responsables
Mostrar estadístiques sobre el volum de gestió en ISR
Definir les funcions de les empreses de Rating en aspectes de ISR
Detallar els Índexs Socialment Responsables i diferències entre els índexs “tradicionals”
Mostrar promotors de les Finances Socialment Responsables i activitats desenvolupades
Programa d'Educació Financera EFPA Espanya Edició 2017

Aclariments

Condicions generals:

 
Programa gratuït per a arquitectes col·legiats.
La inscripció és obligatòria i es respectarà l'ordre d'inscripció.
Un cop iniciat el curs, en casos de manca d'assistència no justificada, es carregarà l'import del preu general (160 €).
Conveni de col·laboració €FPA European Financial Planning Association Espanya.
 
Aquest curs es desenvolupa en el marc del Conveni de Col·laboració entre el Col·legi d’Arquitectes de Catalunya i €FPA European Financial Planning AssociationEspanya, l’associació més destacada d'assessors i planificadors financers patrimonials, integrada per professionals que col·laboren en la millora de les capacitats financeres de la societat participant en diversos projectes d'educació financera.
 
Els tallers són impartits per associats a €FPA Espanya voluntaris, que disposen d'amplis coneixements dels temes tractats en cada taller, amb les habilitats necessàries per poder compartir i impartir els coneixements financers als membres dels col·lectius.
 

 

Informació completa, Inscripcions i novetats a:
www.arquitectes.cat/escolasert

facebook twitter Likedin gooogle+
Col·legi d'arquitectes de Catalunya
Escola Sert · C/Arcs 1-3
08002 Barcelona
93 306 78 44 · infosert@coac.net
uia
ula
CSCAE

Lloc
COAC - Carrer Arcs
Carrer Arcs, 1-3, 5a planta
08002 Barcelona (Barcelona)
93 306 78 44

Dates
1, 8, 15, 22 i 29 d'octubre,
Horari

Dilluns de 16:00 a 18:00h,
Durada 10 hores  

Director/docent
Esteban Domingo,
Idioma Català El cobrament de la matrícula es farà efectiu abans de l'inici del curs o mòdul de postgrau.


(*) Estudiants, arquitectes no col.legiats i altres professionals del sector

(**)Col.legiats a altres col.legis professionals i associacions amb els que tenim conveni.