ESert
Curs avançat de Revit (6a edició)
EBC3190601
COAC

Lloc
COAC - Carrer Arcs
Carrer Arcs, 1-3, 5a planta
08002 Barcelona (Barcelona)
93 306 78 44

Dates
Del 19/06/2019 al 24/07/2019,
Horari

Dimecres de 16:00 a 20:00h,
Durada 24 hores  

Director/docent
Pixel51,
Idioma Castellà 
Preus i matriculació
Data límit de matriculació: 12/06/19

Selecciona:

Preu general (*):
384.00 €.

COAC JOVE :
360.00 €.

Col·legiats amb quota bàsica:
336.00 €.

Entitats conveniades (**):
336.00 €.

Col·legiats amb tram complementari:
288.00 €.

Pre-matrícula

Places totals: 30El cobrament de la matrícula es farà efectiu abans de l'inici del curs o mòdul de postgrau.


(*) Estudiants, arquitectes no col.legiats i altres professionals del sector

(**)Col.legiats a altres col.legis professionals i associacions amb els que tenim conveni.

A qui va dirigit

""
 
El curs està dirigit a arquitectes i altres tècnics amb coneixements en el disseny BIM (Building Information Modeling) interessats en aprofundir en l'organització i gestió de projectes.
 
Requisit:
És necessari que l'alumne conegui els conceptes i metodologies pròpies del disseny BIM i sigui capaç de realitzar un projecte arquitectònic bàsic en Revit.

Objectius

Al final del curs l'alumne serà capaç de realitzar i gestionar un projecte arquitectònic complet amb el programari Autodesk Revit Architecture, que li permetrà optimitzar el temps de redacció del projecte, millorar la coherència entre plànols, reduir considerablement el risc d'errors, agilitar tasques com el còmput de les superfícies i els amidaments, augmentar la precisió dels càlculs i coordinar de forma eficient la informació de les diferents parts del projecte.
 
L'alumne també serà capaç d'editar i crear famílies amb el programari Autodesk Revit Architecture, que li permetrà usar catàlegs proporcionats per industrials i cases comercials, personalitzar els seus projectes i crear una llibreria pròpia.
 
Durant el curs s'aprofundirà en els conceptes i metodologies pròpies del disseny BIM i s'ensenyarà a realitzar una organització avançada de projectes i a gestionar del treball en equip. El curs inclou exercicis pràctics orientats a consolidar el domini d'aquest programari per part dels alumnes.

Programa

SECCIÓ 1: GESTIÓ
 
MÒDUL 1: DOCUMENTACIÓ AVANÇADA DE PROJECTES EN REVIT
1.1 Estils d'objecte: Utilització dels estils d'objecte per al disseny i presentació del projecte a escala global.
1.2 Modificacions de visibilitat - gràfics: Modificacions de visibilitat / gràfics per a vistes individuals, sense modificar l'estructura el projecte.
1.3 Filtres VG: Creació i utilització de filtres per agilitar la presentació d'objectes en el projecte.
1.4 Gràfics en vista per exemplar: Modificar gràfics en vista per exemplar per realçar o diferenciar únicament el/els objectes seleccionats.
1.5 Llegendes: Creació de llegendes mitjançant anotacions i descripcions dels elements.
1.6 Personalitzar families per a presentació: Personalització de famílies d'alçat, secció, nivells i graelles.
 
MÒDUL 2: ORGANITZACIÓ AVANÇADA DE PROJECTES EN REVIT
2.1 Organització del navegador de projectes: Organització navegador de projectes mitjançant nous paràmetres de vista.
2.2 Plantilles de vista: Realització de plantilles de vista per a les diferents disciplines projectuals i nivells de treball.
2.3 Opcions de disseny: Creació de diferents opcions de disseny per determinar la millor opció en paràmetres econòmics, de disseny i funcionalitat.
2.4 Organització del projecte per fases: Organització del projecte per fases en funció d'estat, etapa o modificació del projecte.
 
MÒDUL 3: GESTIÓ DE TREBALL EN EQUIP
3.1 Introducció al treball en equip: Introducció al treball en equip mitjançant la utilització de subprojectes per a la seva divisió i coordinació entre diferents arxius.
3.2 Subprojectes: Creació de subprojectes per a la divisió del treball en funció de la seva disciplina, àrea o bloc amb un mateix servidor.
3.3 Creació dels models central i local: Creació dels arxius central i locals per al desenvolupament del projecte per als diferents membres del despatx.
3.4 Permisos de modificació i sol·licituds: Enviament de sol·licituds per a la modificació d'elements creats en subprojectes que no són utilitzats per altres usuaris.
3.5 Treball sobre arxius vinculats: Coordinació i gestió dels arxius vinculats per evitar els errors de construcció del projecte.
 
 
 
SECCIÓ 2: MODELAT AVANÇAT
 
MÒDUL 4: ELEMENTS CONSTRUCTIUS AVANÇATS
4.1 Circulació: escales: Creació de diferents tipologies d'escales amb diferents tipus d'arribades i acabats.
4.2 Circulació: rampes: Creació de rampes mitjançant diferents opcions.
4.3 Perfils 2D: Creació de perfils per a la seva col·locació en diferents elements, baranes, murs, escales.
4.4 Solucions constructives. Murs i forjats: Solucions en les trobades de murs, sòls i murs a partir d'unions entre elements i jerarquia de les seves capes constructives.
 
MÒDUL 5: CREACIÓ I EDICIÓ DE FAMÍLIES (I)
5.1 Plànols de referència: Introducció als plànols de referència i les seves propietats bàsiques.
5.2 Paràmetres de cota i esquelet de família: Creació dels paràmetres de cota. Creació i comprovació de l'esquelet.
5.3 Extrusió: Extrusió de les peces que defineixen una família.
5.4 Paràmetres de material: Col·locació dels paràmetres de material en les formes creades.
5.5 Famílies niades: Creació d'operacions en la família niada.
5.6 Tipus de familia: Creació de diferents tipus de família.
 
MÒDUL 6: CREACIÓ I EDICIÓ DE FAMÍLIES (II)
6.1 Famílies basades en amfitrió: Creació de famílies que necessiten un amfitrió per a la seva col·locació en el projecte.
6.2 Plànols de referència (II): Explicació dels plànols de referència.
6.3 Línies de referència: Introducció a les línies de referència i plànols de treball.
6.4 Buit d'amfitrió: Creació de l'ordre buit en mur.
6.5 Paràmetres de cota: Creació dels paràmetres de cota.
6.6 Paràmetres de visibilitat: Utilització dels paràmetres de visibilitat per controlar la visibilitat dels elements en el projecte.
6.7 Línies simbòliques: Creació de línies simbòliques per a representar famílies en 2D.
6.8 Formes buides: Utilització de formes buides per modificar parcialment l'element amfitrió.
 
MÒDUL 7: FAMÍLIES AVANÇADES
7.1 Família basada en línia: Realització de família basada en línia pel controlar numèricament la seva dimensió durant la seva col·locació.
7.2 Generació de famílies niades: Creació de famílies niades com a components de famílies complexes.
7.3 Paràmetres entre famílies: Associació de paràmetres entre famílies niades i el projecte.
7.4 Tipus de famílies: Creació del paràmetre "Tipus de Famílies" per poder seleccionar entre totes les famílies niades en el projecte de la mateixa categoria.
7.5 Condicionals: Creació de fórmules condicionals per definir el valor de paràmetres.
 
MÒDUL 8: CREACIÓ DE MASSES AVANÇADES I COMPONENTS IN SITU
8.1 Sistema de mur cortina amb patró: Creació de masses sòlides i superfícies per a l'aplicació d'un sistema de mur cortina.
8.2 Patró de superfície: Col·locació del patró de treball en cadascuna de les superfícies dividides.
8.3 Component bàsic: Creació d'un component de mur cortina basat en un patró.
8.4 Component adaptatiu: Creació de components adaptatius.
8.5 Estructures espacials: Creació de components basats en un patró d'estructura 3D.
8.6 Bigues adaptatives: Creació de components adaptatius en una única adreça.
 
 
DOCENT:
Docent: Jordi Pabón, arquitecte - Pixel 51 – www.pixel51.net

Aclariments

MATRÍCULA

La matrícula es considerarà formalitzada amb el pagament integral de la formació.

Aquest pagament s’haurà de formalitzar abans del primer dia de classe.

La inscripció al curs realitzada 15 dies abans del seu inici permetrà, als arquitectes col·legiats COAC, fraccionar el pagament en terminis mensuals sense interessos (s'ha de sol·licitar a l'apartat comentaris del formulari de matriculació).

Les anul·lacions d’una matrícula han de ser comunicades per escrit amb un mínim de 15 dies naturals abans de l’inici del curs. En cas contrari, s’efectuarà el càrrec corresponent al 50% de l’import de la matrícula en concepte de despeses administratives.

Si l’anul·lació de la matrícula es fa quan el curs ja ha començat, es passarà el càrrec total de l’import.

 
Podeu consultar els criteris d'inscripció, matriculació, facturació, anul·lació, certificat i visites de curs al següent enllaç.
 
- Tots els professors del curs són Autodesk Revit Certified Instructors
- Els curs s'impartirà amb l'última versió disponible del software.
Llicencia Estudiant (100% funcional) d'Autodesk pels assistents (vàlida per 3 anys).
- Es facilitaran instruccions de descarrega i instal·lació del programa.
- Es facilitarà documentació en format pdf.
- Certificat oficial de Autodesk per a l'alumne en finalitzar el curs (sempre que hagi assistit al 80% de les classes).

La metodologia de la Videoaula permet escoltar i visualitzar el docent en directe, alhora que veure les presentacions preparades pel professor i participar en la classe mitjançant un xat actiu durant la sessió. Els alumnes podran plantejar dubtes i qüestions que el professor podrà resoldre al moment.

Cada sessió quedarà gravada i es podrà tornar a veure en qualsevol moment mentre duri el curs. Per tant, si no es pot seguir el curs presencialment o en directe, es podrà fer en diferit a través de les sessions gravades.
 

Informació completa, Inscripcions i novetats a:
www.arquitectes.cat/escolasert

facebook twitter Likedin gooogle+
Col·legi d'arquitectes de Catalunya
Escola Sert · C/Arcs 1-3
08002 Barcelona
93 306 78 44 · infosert@coac.net
uia
ula
CSCAE

Lloc
COAC - Carrer Arcs
Carrer Arcs, 1-3, 5a planta
08002 Barcelona (Barcelona)
93 306 78 44

Dates
Del 19/06/2019 al 24/07/2019,
Horari

Dimecres de 16:00 a 20:00h,
Durada 24 hores  

Director/docent
Pixel51,
Idioma Castellà 
Preus i matriculació
Data límit de matriculació: 12/06/19

Tria una opció:

Preu general (*):
384.00 €.

COAC JOVE :
360.00 €.

Col·legiats amb quota bàsica:
336.00 €.

Entitats conveniades (**):
336.00 €.

Col·legiats amb tram complementari:
288.00 €.

Pre-matrícula

Places totals: 30El cobrament de la matrícula es farà efectiu abans de l'inici del curs o mòdul de postgrau.


(*) Estudiants, arquitectes no col.legiats i altres professionals del sector

(**)Col.legiats a altres col.legis professionals i associacions amb els que tenim conveni.