ESert
Curs bàsic de Revit (13a edició)
EBC3190502
COAC

Lloc
COAC - Carrer Arcs
Carrer Arcs, 1-3, 5a planta
08002 Barcelona (Barcelona)
93 306 78 44

Dates
Del 10/05/2019 al 14/06/2019,
Horari

Divendres de 16h a 20h,
Durada 24 hores  

Director/docent
Pixel51,
Idioma Català El cobrament de la matrícula es farà efectiu abans de l'inici del curs o mòdul de postgrau.


(*) Estudiants, arquitectes no col.legiats i altres professionals del sector

(**)Col.legiats a altres col.legis professionals i associacions amb els que tenim conveni.

A qui va dirigit

 ""

Aquesta és una formació presencial retransmesa en directe per videoaula, dirigida a persones que vulguin introduir-se en el disseny BIM.
 
El curs està dirigit a arquitectes, aparelladors, enginyers, delineants, estudiants i interioristes.
 
Els alumnes que vulguin fer el curs presencialment hauran de portar cada dia a classe el seu ordinador portàtil amb el programari instal·lat.

Objectius

Aprendre a desenvolupar projectes amb la tecnologia BIM a través de l’aplicació Autodesk Revit.

Al final de la formació l'alumne serà capaç de realitzar un projecte arquitectònic amb el programari Autodesk Revit Architecture.

 

Durant el curs s'introduiran els conceptes i metodologies pròpies del disseny BIM i s'ensenyarà l'ús dels elements constructius bàsics que permetran a l'alumne crear estructures arquitectòniques.

 

També s'ensenyarà a afegir superfícies topogràfiques i a com documentar el projecte, així com modelat amb masses i renderitzat el que permetrà a l'alumne crear projectes arquitectònics.

 

El curs inclou exercicis pràctics orientats a consolidar el domini d'aquest programari per part dels alumnes.

 

Programa

SECCIÓ 1: REVIT BÀSIC: MODELAT

 
MÒDUL 1: PRESENTACIÓ REVIT
1.1. INTRODUCCIÓ AL BIM: Presentació de la metodologia BIM i el nou paradigma per a la realització de projectes arquitectònics.
1.2. INTRODUCCIÓ A AUTODESK® REVIT®: Explicació de les característiques de Revit i els seus principals objectius.
1.3. BIM VS. CAD: Comparació entre un projecte CAD i un projecte BIM i explicació dels avantatges i inconvenients del BIM.
1.4. ENTORN DE TREBALL: Introducció a l'entorn de treball en Revit: barres d'eines, navegació, àrea de dibuix, panells i propietats.
1.5. INTRODUCCIÓ A VISTES: Introducció als diferents tipus de vistes: plànols, alçats, secció, detall i vistes 3D. Creació i duplicació de vistes.
1.6. INTRODUCCIÓ A PLÀNOLS: Creació de plànols mitjançant la incorporació de vistes, taules i llegendes.
1.7. INTRODUCCIÓ A FAMÍLIES: Definició i classificació de famílies, tipus de famílies, importació de famílies des de biblioteques locals i online.
 
MÒDUL 2: INICI D'UN PROJECTE EN REVIT
2.1. ORGANITZACIÓ D'UN PROJECTE: Configuració inicial del projecte i assignació d'unitats de treball.
2.2. OPCIONS DE VISUALITZACIÓ: Utilització de la barra de controls de vista: escales, estils visuals, ombres, renderitzat, regió de retallada i ocultar / mostrar elements.
2.3. VINCULACIÓ D'ARXIUS: Interrelació amb arxius externs.
2.4. INSERTAR / EXPORTAR: Inclusió d'arxius externs al nostre arxiu base i generació d'arxius a partir del nostre projecte.
2.5. EXPORTACIÓ AVANÇADA: Consideracions a tenir en compte en inserir i exportar arxius.
2.6. EMPLAÇAMENT I UBICACIÓ: Situació del projecte per coordenades geogràfiques, orientació i rotació del nord de projecte i nord real.
 
MÒDUL 3: CREACIÓ I EDICIÓ D'ELEMENTS CONSTRUCTIUS (I)
3.1. NIVELLS I GRAELLES: Creació de referències visuals per proporcionar context i directrius en el modelatge.
3.2. FORJATS: Creació i edició de forjats, vores de llosa, sòls amb pendents i amb elevacions.
3.3. MURS: Creació i edició de murs, unions, desplaçaments, murs apilats i consells pràctics.
3.4. ESTRUCTURA: Ubicació de pilars, jàsseres i sistemes de biguetes.
3.5. FONAMENTACIÓ: Col·locació de lloses, sabates corregudes i aïllades.
 
MÒDUL 4: CREACIÓ I EDICIÓ D'ELEMENTS CONSTRUCTIUS (II)
4.1. PORTES: Col·locació i edició de portes, portes en murs cortina, paràmetres i particularitats.
4.2. FINESTRES: Col·locació i dimensionament de finestres, paràmetres i particularitats.
4.3. BUITS: Creació i edició de buits en murs i forjats.
4.4. ESCALES I BARANES: Sistemes de creació d'escales (per esbós o per component), paràmetres, creació de baranes.
4.5. COBERTES: Mètodes de creació de cobertes (per perímetre, per extrusió i per cara), estructura.
 
 
SECCIÓ 2: REVIT INTERMIG: MODELAT I DOCUMENTACIÓ 
 
MÒDUL 5: DOCUMENTACIÓ D'UN PROJECTE EN REVIT
5.1. CÀLCUL I GESTIÓ DE SUPERFÍCIES: Etiquetatge d'habitacions i superfícies. Creació d'esquemes de color.
5.2. TAULES DE PLANIFICACIÓ PER A AMIDAMENTS: Creació de taules per a l'extracció de dades i la seva exportació.
5.3. CREACIÓ DE DETALLS CONSTRUCTIUS: Creació de crides i vistes de detall.
5.4. ANOTACIÓ, ETIQUETES I LLEGENDES: Incorporació de notes, creació d'etiquetes, càrrega de famílies d'etiquetes, edició d'estils de text.
5.5. PREPARACIÓ DE PLÀNOLS I CAIXETINS: Inclusió d'elements: imatges, textos, vistes, llegendes i taules de planificació. Introducció a la representació gràfica amb grossors i tipus de línia.
 
MÒDUL 6: TOPOGRAFIA I PLATAFORMES
6.1. TOPOGRAFIA: Creació i edició de superfícies topogràfiques: per punts o importació des de CAD. Taules de planificació topogràfica.
6.2. PLATAFORMES: Creació de plataformes, subregions i línies de propietat.
6.3. ANOTACIÓ: Incorporació de cotes de nivell, de pendents i de coordenades en plànols topogràfics.
 
MÒDUL 7: MODELAT AMB MASSES
7.1. MASSES CONCEPTUALS: Creació de formes sòlides i buides per línies de referència i línies de model. Afegir i treballar amb masses conceptuals.
7.2. MASSES IN SITU: Creació de masses dins del projecte.
 
MÒDUL 8: RENDERITZAT
8.1. EDICIÓ DE MATERIALS: Canvi de patrons i colors, ús de fotos i relleus.
8.2. LLUMS: Il·luminació i col·locació de llums.
8.3. CÀMERES: Creació de càmeres i configuració de vistes, altures, camp visual. Secció escapolida a partir d'una càmera.
8.4. RECORREGUTS: Realització d'un recorregut en una edificació.
8.5. RENDERITZAT: Mètodes de renderitzat, exportació d'imatges i vídeos. Render in Cloud.
 
 
DOCENT:
Carles Vilà, arquitecte - Pixel 51 - www.pixel51.net
 
 
Aquest curs s'impartirà de manera presencial a les aules de l'Escola Sert de Barcelona i es retransmetrà en directe a través de la videoaula. Aquesta metodologia consisteix en la transmissió de les sessions formatives a través d'Internet. Les classes es poden seguir en directe, amb l'opció de participar amb dubtes i comentaris a través d'un xat, o visualitzar la sessió gravada un cop finalitzada la classe. Les gravacions estaran disponibles per als alumnes durant tot el curs.

 

Aclariments

MATRÍCULA

La matrícula es considerarà formalitzada amb el pagament integral de la formació.

Aquest pagament s’haurà de formalitzar abans del primer dia de classe.

La inscripció al curs realitzada 15 dies abans del seu inici permetrà, als arquitectes col·legiats COAC, fraccionar el pagament en terminis mensuals sense interessos (s'ha de sol·licitar a l'apartat comentaris del formulari de matriculació).

Les anul·lacions d’una matrícula han de ser comunicades per escrit amb un mínim de 15 dies naturals abans de l’inici del curs. En cas contrari, s’efectuarà el càrrec corresponent al 50% de l’import de la matrícula en concepte de despeses administratives.

Si l’anul·lació de la matrícula es fa quan el curs ja ha començat, es passarà el càrrec total de l’import.

 
Podeu consultar els criteris d'inscripció, matriculació, facturació, anul·lació, certificat i visites de curs al següent enllaç.
 
 
 
- Tots els professors del curs són Autodesk Revit Certified Instructors
- El curs es farà sobre l'última versió disponible del software.
- Llicencia Estudiant (100% funcional) d'Autodesk vàlida per 3 anys pels assistents.
- Es facilitaran instruccions de descàrrega, instal·lació.
- Es facilitarà documentació en format PDF.
- Certificat oficial d'Autodesk per a l'alumne en finalitzar el curs (sempre que hagi assistit al 80% de les classes).

La metodologia de la Videoaula permet escoltar i visualitzar el docent en directe, alhora que veure les presentacions preparades pel professor i participar en la classe mitjançant un xat actiu durant la sessió. Els alumnes podran plantejar dubtes i qüestions que el professor podrà resoldre al moment.

Cada sessió quedarà gravada i es podrà tornar a veure en qualsevol moment mentre duri el curs. Per tant, si no es pot seguir el curs presencialment o en directe, es podrà fer en diferit a través de les sessions gravades.
 
 
MATERIAL NECESSARI:
 
Els alumnes hauran de disposar d'un ordinador en el qual s'hi pugui instal·lar el programa Revit, per seguir el curs. Si el curs es realitza de manera presencial, hauran de portar cada dia a classe el seu ordinador portàtil.
Les característiques mínimes de l'ordinador han de ser:
- Sistema operatiu: Windows®7 32-bit Enterprise, Ultimate, Professional o Home Premium.
- Processador: Intel: Intel® Pentium®, Intel® Xenon® o i-Series. AMD: equivalent a l'Intel amb tecnología SSE2. RAM: 4 GB. Disc dur: 5 GB d'espai lliure. Monitor: 1280 x 1024 amb true   color. Targeta gràfica: 256 MB.
 

Informació completa, Inscripcions i novetats a:
www.arquitectes.cat/escolasert

facebook twitter Likedin gooogle+
Col·legi d'arquitectes de Catalunya
Escola Sert · C/Arcs 1-3
08002 Barcelona
93 306 78 44 · infosert@coac.net
uia
ula
CSCAE

Lloc
COAC - Carrer Arcs
Carrer Arcs, 1-3, 5a planta
08002 Barcelona (Barcelona)
93 306 78 44

Dates
Del 10/05/2019 al 14/06/2019,
Horari

Divendres de 16h a 20h,
Durada 24 hores  

Director/docent
Pixel51,
Idioma Català El cobrament de la matrícula es farà efectiu abans de l'inici del curs o mòdul de postgrau.


(*) Estudiants, arquitectes no col.legiats i altres professionals del sector

(**)Col.legiats a altres col.legis professionals i associacions amb els que tenim conveni.